دانلود رساله معماری طراحی مرکز هنرهای تجسمی

دانلود رساله معماری طراحی مرکز هنرهای تجسمی


23,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 6 دسامبر, 2018

بررسی اجمالی محصول

رساله معماری طراحی مرکز هنرهای تجسمی رساله ای کامل که توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما اماده و مهیا شده است. رساله معماری طراحی مرکز هنرهای تجسمی در 100 صفحه به بررسی مبانی نظری و مطالعات طراحی معماری مرکز هنرهای تجسمی به طور کامل می پردازد. همچنین این رساله معماری با توجه به ارتباط موضوع طرح با هنر به تمامی ابعاد هنر می پردازد همچنین شما می توانید پروژه کامل طراحی معماری مربوط به این رساله را از همین وب سایت دریافت نمایید.

فهرست مطالب رساله معماری طراحی مرکز هنرهای تجسمی

 • فصل اول: کلیات
 • 1-1-خلاصه طرح…2
 • 2-1-تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق…2
 • 3-1-اهداف تحقیق…3
 • 4-1-معرفی روش و فرآیند طراحی…..3
 • 5-1-فضاهای پیشنهادی…4
 • فصل دوم: مبانی نظری
 • 1-2-تعریف معماری…..6
 • 2-2-مفهوم فضا…..6
 • 3-2-نگرش سامانه‌ای درمعماری…..6
 • 4-2-سامانه‌های بنیادی در معماری…..6
 • 5-2-فضای موسیقیایی در نقاشی…..7
 • 6-2-جامعه‌شناسی هنر….8
 • فصل سوم: ادبیات موضوع
 • 1-3-ادبیات موضوع…..11
 • 2-3-شناخت موضوع….. 23
 • فصل چهارم: مکان شناسی طرح
 • 1-4-استان…….39
 • 2-4-شناخت شهرستان…..51
 • فصل پنجم: بررسی نمونه‌های موردی
 • 1-5-موزه هنرهای معاصر تهران…..59
 • 2-5-مرکز هنرهای تجسمی Black family…….63
 • 3-5-مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی……..66
 • 4-5-مرکز ژرژپمپیدو…. 70
 • 5-5-نتیجه…….74
 • 6-5-جدول برنامه فیزیکی ……75
 • فصل ششم: ابعاد واستانداردها
 • 1-6-ابعاد واستانداردها….77
 • 1-1-6-گالری‌ها……77
 • 2-1-6-آمفی تئاتر….80
 • 3-1-6-کتابخانه…..83
 • 2-6-برنامه فیزیکی…..87
 • جداول مربوط به فضاهای مجموعه….89
 • فصل هفتم: روند طراحی
 •  مقدمه……95
 • تحلیل سایت …..96
 • ایده‌های طرح…..96
 • اسکیس‌ها…..98
 • ارائه نقشه‌های مرکز هنرهای تجسمی…..100
 • تصاویر…..109
 • منابع و ماخذ ……111

نقد و بررسی : دانلود رساله معماری طراحی مرکز هنرهای تجسمی

رساله معماری طراحی مرکز هنرهای تجسمی رساله ای کامل که توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما اماده و مهیا شده است. رساله معماری طراحی مرکز هنرهای تجسمی در ۱۰۰ صفحه به بررسی مبانی نظری و مطالعات طراحی معماری مرکز هنرهای تجسمی به طور کامل می پردازد. همچنین این رساله معماری با توجه به ارتباط موضوع طرح با هنر به تمامی ابعاد هنر می پردازد همچنین شما می توانید پروژه کامل طراحی معماری مربوط به این رساله را از همین وب سایت دریافت نمایید.

فهرست مطالب رساله معماری طراحی مرکز هنرهای تجسمی

 • فصل اول: کلیات

 • ۱-۱-خلاصه طرح…۲
 • ۲-۱-تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق…۲
 • ۳-۱-اهداف تحقیق…۳
 • ۴-۱-معرفی روش و فرآیند طراحی…..۳
 • ۵-۱-فضاهای پیشنهادی…۴

فصل دوم: مبانی نظری

 • ۱-۲-تعریف معماری…..۶
 • ۲-۲-مفهوم فضا…..۶
 • ۳-۲-نگرش سامانه‌ای درمعماری…..۶
 • ۴-۲-سامانه‌های بنیادی در معماری…..۶
 • ۵-۲-فضای موسیقیایی در نقاشی…..۷
 • ۶-۲-جامعه‌شناسی هنر….۸

فصل سوم: ادبیات موضوع

 • ۱-۳-ادبیات موضوع…..۱۱
 • ۲-۳-شناخت موضوع….. ۲۳

فصل چهارم: مکان شناسی طرح

 • ۱-۴-استان…….۳۹
 • ۲-۴-شناخت شهرستان…..۵۱

فصل پنجم: بررسی نمونه‌های موردی

 • ۱-۵-موزه هنرهای معاصر تهران…..۵۹
 • ۲-۵-مرکز هنرهای تجسمی Black family…….63
 • ۳-۵-مرکز هنرهای نمایشی کره جنوبی……..۶۶
 • ۴-۵-مرکز ژرژپمپیدو…. ۷۰
 • ۵-۵-نتیجه…….۷۴
 • ۶-۵-جدول برنامه فیزیکی ……۷۵

فصل ششم: ابعاد واستانداردها

 • ۱-۶-ابعاد واستانداردها….۷۷
 • ۱-۱-۶-گالری‌ها……۷۷
 • ۲-۱-۶-آمفی تئاتر….۸۰
 • ۳-۱-۶-کتابخانه…..۸۳
 • ۲-۶-برنامه فیزیکی…..۸۷
 • جداول مربوط به فضاهای مجموعه….۸۹

فصل هفتم: روند طراحی

 •  مقدمه……۹۵
 • تحلیل سایت …..۹۶
 • ایده‌های طرح…..۹۶
 • اسکیس‌ها…..۹۸
 • ارائه نقشه‌های مرکز هنرهای تجسمی…..۱۰۰
 • تصاویر…..۱۰۹
 • منابع و ماخذ ……۱۱۱

چکیده رساله معماری طراحی مرکز هنرهای تجسمی

در حال حاضرباعدم وجود کالبد منسجم،یکپارچه وسازمان یافته برای هنرمندان وهنر دوستان ایرانی روبه رو هستیم،وتنها مراکز هنری معدودی در ایران وآن هم در شهرهای بزرگ وتاریخی مثل تهران،اصفهان ،شیراز وهمدان و… .وجود مرکز هنری به هنرمند امکان می‌دهد تاهمراه با اثر خود خود به معرفی،نقد وتبادل نظر باسایر هنرمندان،حتی از دیگر نقاط جهان بپردازد،ازسوی دیگر،تجربه‌های موجود نشان می‌دهد که آموزش فراگیر،در امر گسترش هنرنقش اساسی دارد وتحقق این امر در جامعه مستلزم ایجاد زمینه‌‌های آموزشی همچون مراکز آموزش فنی-تخصصی برای ایجاد رغبت وانگیزش های لازم در گرایش هرچه بیشتر جوانان ونوجوانان به هنر در سطح کشوراست.به طور کلی مرکز هنرهای تجسمی براساس میزان استفاده کوتاه مدت،میان مدت وبلند مدت از فضا به سه زون اداری-خدماتی،نمایشگاهی وآموزشی تقسیم شده است وشامل ریز فضاهای چون کلاسهای تئوری کارگاها وآتلیه‌ها کتابخانه ومراکز اسناد‌‌،مرکز سمعی بصری،سالن آمفی تئاتر،نمایشگاههای آثار هنری، و…. می‌باشد.

مقدمه رساله معماری طراحی مرکز هنرهای تجسمی

گروهی از روانکاوان به تجزیه وتحلیل زندگی هنرمندان پرداخته‌اند وبه این نتیجه رسیده‌اند که هنر چیزی جزانعکاس زندگی هنرمند نیست وآثار هنری محصول ذهن  خلاق هنرمندان است ونشان دهنده زندگی هنرمندان .ارنست رنان نویسنده بزرگ فرانسوی می نویسد:«هنر مدرن در این است که می دانند چگونه باید حتی از لحظات یأس وافسردگی خویش نیز به منظور نوآفرینی سود برندوبه تأثیرعافیت بخشی که در این راه می کنند،آگاهند.»خلق یک اثر هنری می تواند اعتدال وآرامش در قلمرو روان هنرمند برقرار سازد به همین لحاظ است که درمان بیماری روانی به شیوه‌های ذوقی وهنری از طریق تئاترٰ،سینما وموسیقی،و … روز به روز مورد استقبال قرار می‌گیرد.هنر به عنوان زبان بین المللی جوامع تنها ارتباط دهنده فکری واحساسی ملل است.انتقال بعضی مفاهیم واندیشه‌ها از یک فرهنگ وزبان خاص وناشناخته به سایر انسانها از دیگر امتیازات گویش هنر است.هنر همچنین تغذیه روحی انسانها را به عهده دارد .

هنر به عنوان یک مسئله زیستی ونه روانی:

هم موسیقی هنر است وهم نقاشی،ولی چرا هنرمنی به نقاشی گرایش دارد وهنرمندی دیگر به موسیقی؟آیا اختلاف این دو هنرمند راباید در سلولهای عاصی وحساسیت سلولهای جسمی واقع در اندام بینایی وشنوایی آنها جستوجو کرد یا تجربیات ویا عقده هایی که به عقیده فروید در ناخودآگاه انباشته شده‌اند. نه تنها نوابغ بلکه هر فردی احیاناٌ در هنر می‌تواند به نهایت تأثر وهیجان رهنمون شود.در نتیجه بقیه هنرها ممکن است برای وی از درجه اهمیت کمتری برخوردار بوده واصلاٌ اهمیتی برای او نداشه باشند. آنچه گفته شد درمورد اثر هنر بر روی سلولهای عصبی-حسی هنرمندوعکس آن نیز صادق است.نیمی دگرگونی اشیاء خارج مثل صورت،رنگ،که به وسیله سلولهای عصبی-حرکتی هنرمند وتحت نظر سلولهای عصبی بنیادین مغز به طوری که هنرمندی تناسب باسلولهای عصبی خود ممکن است بتواند احساسات وافکار خودرا فقط از طریق رنگ بروز داده وهنرمندی دیگر برای بیان همین احساسات وافکار قالبی به جز کلمه نتواند اختیار کند

ادراک هنری(هنروانسان)

درک ما از اشیاء مانند درک کسانی است که پشت به یگانه منفذ غار،سایه آتش را به دیواره غار رؤیت می‌کنند وآن را حقیقت می‌انگارند.اماهنگامی که از اسارت رهایی یافته از غار خارج می‌شوند،حقایق را آنگونه که هست درمی‌یابند.این تمثیل فرق بنیادی اولیه مظاهر اشیاء وحقایقشان را بیان نموده وروشن می‌سازد که عالم معقولات برعارم محسوسات برتری وتقدم دارد.براین اساس متعلقاتی که ما در مفاهیم کلی درک می کنیم،با متعلقاتی که علم با آنها سرو کار دارد،تفاوت دارد.اشیاء محسوس رو گرفتهایی از واقعیت کلی یا بهرمند از واقیعیات کلی هستند وافلاتون حقیقت را از هر چیز دیگر بیشتر دوست می‌داشت.”در جریان دوره های طولانی تاریخ،شیوه ادراک واحساس آدمی همچون تمامی شیوه زندگی جامعه انسانی تغییر کرده است.”(والتربنیامین)۱تفکر عالیترین وبغرنج‌ترین فرآین شناختی است که نمایانگر صور انعکاسی جهان بوسیله انسان می‌باشد.


پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وبسایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دانلود رساله معماری طراحی مرکز هنرهای تجسمی”