دانلود رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر

دانلود رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر


25,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 9 مارس, 2019

بررسی اجمالی محصول

رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر رساله ای کامل در 118 صفحه با فرمت Word توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آماده و ارائه شده است. اطلاعات در مورد موزه هنرهای معاصر به صورت پراکنده وجود دارد وب سایت و فروشگاه معماری نوین آرچ با ارائه این رساله کامل در نظر دارد دانشجویان را همراهی کند تا به اطلاعات مفید در باره موضوع دست پیدا کنند. این رساله در 10 فصل برای شما ارائه شده است. در ادامه به معرفی کامل رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر خواهیم پرداخت…

فهرست مطالب رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر:

 • پیشگفتار  ….  1
 • فصل اول: سیر تحول تاریخی شیراز ….  6
 • فصل دوم: جغرافیا و اقلیم ….  12
 • فصل سوم: ساخت و ساز و الگوی فیزیکی شیراز ….  26
 • فصل چهارم:سایت ….  30
 • فصل پنجم: نمونه هایی ار موزه های هنر ….  38
 • فصل ششم: برنامه فیزیکی ….  52
 • فصل هفتم: مبانی فلسفی ….  57
 • فصل هشتم: ایده و هدف های کلی ….  64
 • فصل نهم: استاندارد های طراحی ….  87
 • فصل دهم: شکل گیری کلی مجموعه ….  100

نقد و بررسی : دانلود رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر

رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر رساله ای کامل در ۱۱۸ صفحه با فرمت Word توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آماده و ارائه شده است. اطلاعات در مورد موزه هنرهای معاصر به صورت پراکنده وجود دارد وب سایت و فروشگاه معماری نوین آرچ با ارائه این رساله کامل در نظر دارد دانشجویان را همراهی کند تا به اطلاعات مفید در باره موضوع دست پیدا کنند. این رساله در ۱۰ فصل برای شما ارائه شده است. در ادامه به معرفی کامل رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر خواهیم پرداخت…

فهرست مطالب رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر:

 • پیشگفتار  ….  ۱
 • منظور از هنر چیست؟ …. ۲

فصل اول

 • سیر تحول تاریخی شیراز ….  ۶

فصل دوم

 • جغرافیا و اقلیم ….  ۱۲
 • زمین شناسی و زلزله ….  ۱۷
 • خاک و پوشش گیاهی ….  ۱۷
 • کلیاتی در مورد فرهنگ و بافت جمعیتی ….  ۱۸
 • شیراز در دوران بعد از انقلاب اسلامی ….  ۲۱
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی …. ۲۳
 • اداره مطالعات حمل و نقل و ترافیک شیراز ….  ۲۵

فصل سوم

 • ساخت و ساز و الگوی فیزیکی شیراز ….  ۲۶
 • وضع عمومی ساخت و ساز ….  ۲۶
 • افزایش سطح زیر بنا ….  ۲۸
 • تراکم و بلند مرتبه سازی ….  ۲۹

فصل چهارم

 • سایت ….  ۳۰
 • دسترسی ها ….  ۳۰
 • منظر ….  ۳۳
 • فضای سبز ….  ۳۳
 • امنیت ….  ۳۶

فصل پنجم

 • نمونه هایی ار موزه های هنر ….  ۳۸
 • موزه هنرهای معاصر تهران ….  ۳۸
 • ساختمان موزه ….  ۴۰
 • نگارخانه ….  ۴۱
 • کتابخانه ….  ۴۱
 • فروشگاه ….  ۴۲
 • رستوران ….  ۴۲
 • سازمان موزه ….  ۴۳
 • روابط عمومی ….  ۴۳
 • سمعی و بصری ….  ۴۴
 • خدمات نمایشگاهی ….  ۴۵
 • باغ مجسمه ….  ۴۷
 • موزه هنری کیمبل ….  ۴۸

فصل ششم

 • برنامه فیزیکی ….  ۵۲
 • بخش مدیریت ….  ۵۲
 • بخش گالری ها ….  ۵۲
 • بخش آمفی تاتر ….  ۵۳
 • بخش تحصصی وکارشناسی ….  ۵۴
 • بخش آموزشی ….  ۵۴
 • بخش خدماتی – فروشگاهی ….  ۵۵
 • کتابخانه ….  ۵۵
 • خدمات و تاسیسات ….  ۵۶
 • حراست و امنیت ….  ۵۶

فصل هفتم

 • مبانی فلسفی ….  ۵۷
 • روزگار تغییر ….  ۵۹

فصل هشتم

 • ایده و هدف های کلی ….  ۶۴
 • هنر و مقوله زیبایی شناسی ….  ۶۶
 • سنت و گذشته ….  ۶۶
 • ایده مانند یک فیلتر ….  ۶۸
 • مقوله فضا ….  ۷۱
 • گشایش های فضایی ….  ۷۷
 • اقلیم و جغرافیا ….  ۷۸
 • نور ….  ۷۷
 • برهم کنش ( تاثیر عومل تاثیر گزار … ) ….  ۷۹
 • هندسه ( عامل نظم دهنده ) ….  ۷۹
 • عملکرد ….  ۸۳

فصل نهم

 • استاندارد های طراحی ….  ۸۷
 • استانداردهای شهری ….  ۸۷
 • ساختمان های عمومی ….  ۸۷
 • ورودی ها ….  ۸۷
 • راهرو ….  ۸۸
 • بازشوها ….  ۸۸
 • توقفگاه ها ….  ۸۸
 • کاربری فرهنگی  –  مذهبی ….  ۸۹
 • ضوابط کلی مربوط به طراحی ساختمان ….  ۸۹
 • پارکینگ ….  ۸۹
 • استاندارد های عمومی فضا ها ….  ۹۰
 • کتابخانه ….  ۹۰
 • فضاهای آموزشی ….  ۹۳
 • گالریها ….  ۹۴
 • آمفی تاتر ….  ۹۸
 • اداری – خدماتی ….  ۹۸

فصل دهم

 • شکل گیری کلی مجموعه ….  ۱۰۰
 • سایت ….  ۱۰۰
 • ورودی ها ….  ۱۰۰
 • فرم ….  ۱۰۲
 • ارتباط عملکردی ….  ۱۰۴
 • پارکینگ ….  ۱۰۶
 • نمای مجموعه ….  ۱۰۶
 • سازه ….  ۱۰۷
 • نقشه های کلی ….  ۱۰۸
 • منابع و ماخذ ….  ۱۱۸
موزه هنرهای معاصر تهران
موزه هنرهای معاصر تهران

خلاصه ای از رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر

 پیشگفتار

هنر آشناترين واژه اي است كه در روزگار ما به غريبانه ترين شكلي به حيات خود ادامه مي دهد. آشنا مي گوييم، چون هركس در مورد آن اطلاعي كم يا زياد و نظري مخصوص دارد؛ و معمولا نيز هركسي به طريقي  و به نوعي  از آن در زندگي خصوصي و اجتماعي خود استفاده مي كند. امروزه ساده ترين، بهترين و موثرترين وسيلة القاي نظريات ، ايدئولوژيها و پيامهاي سياسي – اجتماعي ، و با نفوذترين عامل در تغيير يا ايجاد ارزشها، گرايشهاي فردي و اجتماعي و حتي پنهاني ترين لايه هاي شخصيت فردي چون عشق يا نفرت و همين طور رايجترين شكل سرگرمي، تفريح و گذران اوقات، نه فقط اوقات فراغت، همان هنر است.

هنري كه تا اين حد و از سطحي ترين تا عميق ترين لايه هاي حيات اجتماعي و فردي بشر را زير سيطرة خود دارد، آن چنان غريبانه و ناشناس مي زيد كه گويي كسي را هواي تجديد نظر در حكم محكوميت آن نيست. هنري كه مي تواند نقشي پيامبرگونه داشته باشد، در قرن بيستم نقش ، عملكرد و وظيفة واقعي خود را فراموش كرده و به آلتي تفنني در دست عده اي معدود وفارغ از انديشة جامعه و حيات بشري بدل شده است.

منظور از هنر چيست؟

معمولا در بحث هاي گوناگون كه حول موضوع و محوري خاص صورت مي گيرد، رسم بر اين است كه درآغاز بحث كليد واژه اي اصلي آن موضوع يا محور به طور مشخص تعريف و تبيين شود تا ادامة بحث و نظريه پردازيها با توجه به توافق قبلي در باب تعاريف يا سهولت بيشتري صورت گيرد.

اما اين سنت در حوزة جامعه شناسي هنر قابل پاسداري نيست. چرا كه هنر نه تنها در حوزة جامعه شناسي، بلكه در حوزة زيبايي شناسي و فلسفه نيز يك واژة نامعين و تعريف نشده است. اين بدان معنا نيست كه كسي تعريفي براي هنر ارائه نداده است. برعكس، بسياري سعي كرده اند كه تعريف جامع و مانعي از هنر به دست دهند؛ يعني آن خصوصيتي را كه مخصوص هنر است و در ساير فعاليت هاي بشري نظير آن را نمي توان يافت كشف كند و مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهند. ولي مشكل اساسي اين است كه اين تعاريف نه تنها با يكديگر همخواني ندارند و به يك وحدت فكري منجر نمي شوند، بلكه گاه با هم تضاد هم دارند.


پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وب سایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دانلود رساله کارشناسی موزه هنرهای معاصر”