دانلود رساله معماری خانه امن (اقامتگاه افراد فراری)

دانلود رساله معماری خانه امن (اقامتگاه افراد فراری)


35,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 12 دسامبر, 2018

بررسی اجمالی محصول

رساله معماری خانه امن رساله ای کامل با تمامی مدارک فنی در 8 فصل و در 100 صفحه که توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آماده و مهیا گردیده شده است. در این رساله به کمک مطالعات انجام گرفته با استناد به منابعی همچون کتب، مجلات، پایگاه های اطلاعاتی چهار هدف اصلی را دنبال می کند:

 1. شناخت زن و تاریخچه و ویژگی هایش
 2. شناخت دختران فراری و دلیل فرار دختران
 3. توجیه لزوم وجود چنین مراکزی
 4. بررسی ملزومات معماری

فهرست مطالب رساله معماری خانه امن

 • فصل اول: مطالعات شناختی
 • فصل دوم: مطالعات اقلیمی
 • فصل سوم: زن در نگاه کلی
 • فصل چهارم: خشونت زنان
 • فصل پنجم: جامعه و رفتار ها
 • فصل ششم: فرار دختران از خانه
 • فصل هفتم: برنامه ریزی فیزیکی پروژه
 • فصل هشتم: مطالعات طراحی

نقد و بررسی : دانلود رساله معماری خانه امن (اقامتگاه افراد فراری)

رساله معماری خانه امن رساله ای کامل با تمامی مدارک فنی در ۸ فصل و در ۱۰۰ صفحه که توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آماده و مهیا گردیده شده است. در این رساله به کمک مطالعات انجام گرفته با استناد به منابعی همچون کتب، مجلات، پایگاه های اطلاعاتی چهار هدف اصلی را دنبال می کند:

 1. شناخت زن و تاریخچه و ویژگی هایش
 2. شناخت دختران فراری و دلیل فرار دختران
 3. توجیه لزوم وجود چنین مراکزی
 4. بررسی ملزومات معماری

در این رساله معماری ابتدا مطالعات شناختی و اقلیمی را مورد بررسی قرار داده ایم سپس به بررسی زن و جایگاه زنان و خشونت و جامعه و رفتار ها  پرداخته ام و در انتها به موضوع فرار دختر از خانه و برنامه فیزیکی و همچنین مطالعات طراحی پرداخته ایم. در ادامه به معرفی کامل این رساله معماری خواهیم پرداخت:

مقدمه رساله معماری خانه امن

كليد در مي‌چرخد و كسي آخرين مامن دختران بي‌پناه را به رويم مي‌گشايد. سكوت عجيبي حاكم است، گويا در آن زمان، آنجا پذيراي چندنفر بيشتر نيست، سر صحبت به سختي باز مي‌شود و انگار زخمي كهنه دوباره دهان باز مي‌كند. او از روزها و شبهاي سخت مي‌گويد، از كودكي‌هايش كه در آتش خشم و نفرت نامادري سوخت، از نوجواني‌اش كه به بوي تعفن آور اعتياد پدر و نشان سگك سنگين كمربند برادر آلوده شد. از آن شب باراني كه خيابان سرپناهش شد و قدم در راهي گذاشت كه بازگشتي نداشت.

از لحظه‌اي كه دستهاي مهرباني به سويش دراز شد و او را با خود به عمق منجلابي تيره و تار برد. از صداي پاي مشتريان مواد مخدر، نگاههاي خيره و نفرت انگيز، بوي دود و الكل و از كابوس ميله‌ها. از عذاب ترك اعتياد و از پدر كه خطاب به مددكاران مي‌گفت “او دختر من نيست ببريدش به هرجا كه تاحالا بوده”. اشكها،ا امان نمي‌دهد و با ناله مي‌گويد كاش خانواده‌ام دركم مي‌كردند. خانواده اين محفل گرم و پرشور و كانون مهر و عطوفت كه آسايش و آرامش تنها در سايه آن امكان پذير است گاه مي‌تواند به چنان جهنمي تبديل شود كه به ناچار براي رهايي از شعله‌هايش بايد از آن گريخت.

اما به كجا؟ خيابان، همان بهشت گمشده‌اي كه تنها دورنمايي از منجلابي تيره و پر از تباهي است. خياباني كه در آن كسي جز پنجه‌هاي شوم اعتياد و فساد چشم به راه يك دختر فراري نيست. خانواده طبيعي‌ترين ، گرمترين و مطمئن‌ترين كانون براي زندگي جوانان و نوجوانان است و تعامل با والدين نيز از شيرين‌ترين و دلنشين‌ترين تعاملات براي جوانان است . با اين وجود بايد بررسي كرد كه چرا برخي از جوانان و نوجوانان به خصوص دختران فرار از خانه و زندگي با بيگانه و عواقب زيان بخش آن را بر ماندن در محل سكونت دايمي زندگي با والدين خود ترجيح مي‌دهند. در اين شرايط چه آسيب‌هايي متوجه دختران به مثابه آسيب پذيرترين قشر جامعه خواهد شد و اين قشر آينده ساز در آينده چه نقش و جايگاهي در جامعه به عهده خواهند داشت.

فهرست مطالب رساله معماری خانه امن

فصل اول رساله معماری خانه امن: مطالعات شناختی

 • مقدمه
 • ۱-۱- معرفی استان آذربایجان شرقی  ۵
 • ۱-۱-۱- آب و هوا  ۵
 • ۱-۱-۲- جمعیت   ۷
 • ۱-۱-۳- تقسیمات سیاسی    ۹
 • ۱-۲- معرفی شهرستان شرقی    ۱۰
 • ۱-۲-۱- شهرستان تبریز ۱۰
 • ۱-۲-۲- تاریخچه شهر تبریز  ۱۰
 • ۱-۲-۳- بافت قدیم شهر تبریز  ۱۲
 • ۱-۲-۴- مراکز تاریخی و باستانی۱۴
 • ۱-۲-۵- جاذبه های طبیعی   ۱۵
 • ۱-۲-۶- قلمرو کوهستانی    ۱۶
 • ۱-۲-۷- پستی و بلندی ها  ۱۶
 • ۱-۲-۸- راهها   ۱۶
 • ۱-۲-۹- زبان و مذهب مردم   ۱۷
 • ۱-۲-۱۰- جمعیت    ۱۷
 • ۱-۲-۱۱- صنعت  ۱۷

فصل دوم رساله معماری خانه امن: مطالعات اقلیمی

 • ۲-۱- اقلیم   ۲۰
 • ۲-۲- تقسیمات اقلیمی در ایران  ۲۰
 • ۲-۳- اقلیم سرد(کوهستان های غربی)  ۲۰
 • ۲-۳-۱- ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد . ۲۱
 • ۲-۳-۲- فرم ساختمان در اقلیم سرد . ۲۱
 • ۲-۳-۳- تهویه ی مورد نیاز در اقلیم سرد   ۲۲
 • ۲-۴- اقلیم تبریز   ۲۳
 • ۲-۴-۱- آب و هوا .  ۲۳
 • ۲-۴-۲- حرارت  ۲۳
 • ۲-۴-۳- بارش  ۲۴
 • ۲-۴-۴- وزش باد  ۲۴
 • ۲-۴-۵- فشار هوا  ۲۵
 • ۲-۴-۶- تابش نور خورشید   ۲۵
 • ۲-۴-۷- منابع آب   ۲۶
 • ۲-۴-۷-۱- آبهای سطحی   ۲۶
 • ۲-۴-۷-۲- آبهای زیر زمینی   ۲۷

فصل سوم رساله معماری خانه امن: زن در نگاه کلی

 • ۳-۱- زن از دیدگاههای مختلف   ۲۹
 • ۳-۱-۱- زن در تمدن چین  ۳۱
 • ۳-۱-۲- زن در مذهب بودائی  ۳۱
 • ۳-۱-۳- زن دررم   ۳۱
 • ۳-۲- حقوق و جایگاه زن در ایران باستان .  ۳۲
 • ۳-۲-۱- زن در دوره هخامنشی     ۳۲
 • ۳-۲-۲- زن در دوره ساسانی    ۳۲
 • ۳-۳- پیشینه تاریخی زن در آذربایجان .  ۳۶
 • ۳-۳-۱- تصویر زن در فرهنگ باستانی اقوام ترک   ۳۶
 • ۳-۳-۲- سوابق تاریخی فعالیت زنان در شهر تبریز  ۳۷
 • ۳-۴- بررسی وضعیت کلی زنان در جامعه ی امروز ایران   ۳۸
 • ۳-۴-۱- شاخص های جمعیتی  ۳۸
 • ۳-۴-۲- شاخص های آموزشی  ۳۹
 • ۳-۴-۳- شاخص های فعالین و اشتغال ۳۹

فصل چهارم رساله معماری خانه امن: خشونت زنان

 • ۴-۱- روانشناسی زنان  ۴۲
 • ۴-۲-خشونت  ۴۳
 • ۴-۲-۱- تعریف  ۴۳
 • ۴-۲-۲-انواع خشونت ها  ۴۳
 • ۴-۲-۲-۱-خشونت های فیزیکی ۴۳
 • ۴-۲-۲-۲-خشونت های روانی ۴۴
 • ۴-۲-۲-۳- خشونت های اجتماعی و فرهنگی   ۴۴
 • ۴-۲-۳- خشونت ها و انگیزه ها  ۴۵
 • ۴-۳- اعمال خشونت در برابر زنان   ۴۵
 • ۴-۴- شایع ترین خشونت علیه زنان  ۴۷

فصل پنجم رساله معماری خانه امن: جامعه و رفتار ها

 • ۵-۱- آسیب شناسی اجتماعی زنان  ۵۳
 • ۵-۱-۱- تعریف آسیب شناسی اجتماعی۵۳
 • ۵-۱-۲- هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی  ۵۳
 • ۵-۲- شهر نشینی و جرم   ۵۴
 • ۵-۳- بزهکاری زنان ۵۵
 • ۵-۴- جرایم خاص زنان  ۵۵
 • ۵-۵- شیوه های کنترل اجتماعی  ۵۶
 • ۵-۵-۱- انواع کنترل اجتماعی  ۵۶
 • ۵-۵-۱-۱- کنترل غیر رسمی   ۵۶
 • ۵-۵-۱-۲- کنترل رسمی   ۵۷
 • ۵-۵-۱-۳- کنترل اجتماعی مثبت و منفی  ۵۷

فصل ششم رساله معماری خانه امن: فرار دختران از خانه

 • ۶-۱- فرار دختران از خانه  ۵۹
 • ۶-۱-۱- تعریف فرار از خانه  ۵۹
 • ۶-۲- عوامل موثر در فرار دختران ۶۱
 • ۶-۲-۱- عوامل فردی  ۶۲
 • ۶-۲-۱-۱- شخصیتهای مند اجتماعی  ۶۲
 • ۶-۲-۱-۲- شخصیتهای خود شیفته  ۶۳
 • ۶-۲-۱-۳- شخصیتهای هیستریوتیک ۶۳
 • ۶-۲-۲- عوامل خانوادگی  ۶۴
 • ۶-۲-۲-۱- خشونت  ۶۴
 • ۶-۲-۲-۲- تبعیض  ۶۴
 • ۶-۲-۲-۳- محدودیت های مطلق  ۶۵
 • ۶-۲-۲-۴- آزادی مطلق  ۶۵
 • ۶-۲-۳- عوامل اجتماعی  ۶۶
 • ۶-۲-۳-۱- وسایل ارتباط جمعی  ۶۶
 • ۶-۲-۳-۲-شهر نشینی  ۶۶
 • ۶-۲-۳-۳-تغییر ارزشها  ۶۷
 • ۶-۲-۴- عوامل اقتصادی  ۶۷
 • ۶-۲-۴-۱- ضعف نظارت اجتماعی  ۶۸
 • ۶-۳- پیامد های فرار دختران ۶۸
 • ۶-۳-۱- پیامد های فردی  ۶۹
 • ۶-۳-۲- پیامد های خانوادگی  ۶۹
 • ۶-۳-۳- پیامد های اجتماعی  ۷۰
 • ۶-۴- روشهای مقابله با مسئله فرار دختران ۷۰
 • ۶-۵- نقد برخی عملکرد ها  ۷۳

فصل هفتم رساله معماری خانه امن: برنامه ریزی فیزیکی پروژه

 • ۷-۱- تحلیل نیازها و پاسخ ها  ۷۷
 • ۷-۲- تبیین چهارچوب عملکردی و ملزومات معماری پروژه  ۷۷
 • ۷-۳- بخش اداری ۷۸
 • ۷-۴- بخش خدماتی ۷۹
 • ۷-۵- بخش علمی و فرهنگی  ۷۹
 • ۷-۶- بخش آموزش و مشاوره  ۸۲
 • ۷-۷- بخش ورزشی  ۸۳
 • ۷-۸- بخش خوابگاهی  ۸۵

فصل هشتم رساله معماری خانه امن: مطالعات طراحی

 • ۸-۱- هدف از طراحی این پروژه ۸۷
 • ۸-۲- مکانیابی سایت  ۸۷
 • ۸-۳-آنالیز سایت  ۸۸
 • ۸-۳-۱- ابعاد و اندازه سایت ۸۹
 • ۸-۳-۲- همجواریهای سایت ۹۰
 • ۸-۳-۳- دسترسیها  ۹۰
 • ۸-۳-۴- جهت تابش نور خورشید  ۹۱
 • ۸-۳-۵- جهت وزش باد  ۹۱
 • ۸-۴- کانسپت پروژه  ۹۳
 • ۸-۵- سازه پروژه  ۹۴

پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وب سایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دانلود رساله معماری خانه امن (اقامتگاه افراد فراری)”