دانلود پروژه طراحی منظر شهری ( محله سنگلج تهران )

27%

دانلود پروژه طراحی منظر شهری ( محله سنگلج تهران )


135,000 تومان 98,000 تومان

تخفیف : 37,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 1 جولای, 2019

بررسی اجمالی محصول

پروژه طراحی منظر شهری یکی دیگر از پروژه های بسیار مهم در دانشگاه ها مخصوصا دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.تمامی رندهای پروژه با استفاده از نرم افزار لومیون(lumion) گرفته شده است.همچنین این پروژه معماری دارای مدارک ترسیمی همچون پلان ها برش ها ودیگر مدارک فنی می باشد.تمامی قسمت های محله سنگلج تهران مورد برسی و تفکیک قرار گرفته است که برای درک بهتر پروژه و همچنین قابل ارائه بودن ان لازم می باشد.درقسمت توضیحات به برسی کامل پروژه طراحی منظر شهری میپردازیم.وب سایت معماری نوین آرچ ارائه دهنده پروژه های معماری در تمامی مقاطع تحصیلی می باشد.پروژه ها و پاورپوینت تمامی دروس دانشگاهی خود را از فروشگاه معماری با بیشترین تخفیف دریافت کنید.

مدارک موجود در پروژه طراحی منظر شهری

 • مدارک فنی
 • برش های طولی و عرضی
 • پهنه بندی در قالب فایل PDF
 • پلان موقعیت
 • پلان راهبردی
 • روند طراحی و اسکیس
 • پلان شناخت محله
 • تحلیل و آنالیز سایت
 • طرح کاشت
 • فایل رویت
 • فایل مکس
 • فایل لومیون
 • رندرهای باکیفیت

مدارک ترسیمی

 • پلان موقعیت
 • پلان اندازه گذاری
 • تحلیل سایت
 • برش A-A
 • برش B-B
 • برش C-C
 • برش D-D
 • برش E-E
 • طرح کاشت

نقد و بررسی : دانلود پروژه طراحی منظر شهری ( محله سنگلج تهران )

پروژه طراحی منظر شهری یکی دیگر از پروژه های بسیار مهم در دانشگاه ها مخصوصا دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.تمامی رندهای پروژه با استفاده از نرم افزار لومیون(lumion) گرفته شده است.همچنین این پروژه معماری دارای مدارک ترسیمی همچون پلان ها برش ها ودیگر مدارک فنی می باشد.تمامی قسمت های محله سنگلج تهران مورد برسی و تفکیک قرار گرفته است که برای درک بهتر پروژه و همچنین قابل ارائه بودن ان لازم می باشد.درقسمت توضیحات به برسی کامل پروژه طراحی منظر شهری میپردازیم.وب سایت معماری نوین آرچ ارائه دهنده پروژه های معماری در تمامی مقاطع تحصیلی می باشد.پروژه ها و پاورپوینت تمامی دروس دانشگاهی خود را از فروشگاه معماری با بیشترین تخفیف دریافت کنید.

مدارک موجود در پروژه طراحی منظر شهری

 • مدارک فنی
 • برش های طولی و عرضی
 • پهنه بندی در قالب فایل PDF
 • پلان موقعیت
 • پلان راهبردی
 • روند طراحی و اسکیس
 • پلان شناخت محله
 • تحلیل و آنالیز سایت
 • طرح کاشت
 • فایل رویت
 • فایل مکس
 • فایل لومیون
 • رندرهای باکیفیت

مدارک ترسیمی

 • پلان موقعیت
 • پلان اندازه گذاری
 • تحلیل سایت
 • برش A-A
 • برش B-B
 • برش C-C
 • برش D-D
 • برش E-E
 • طرح کاشت
سایت پلان
سایت پلان
برش
برش
پلان موقعیت
پلان موقعیت

ویژگی های پروژه طراحی منظر شهری

بسـیاری از طراحـان شـهری بـر ایـن باورنـد کـه منظـر شـهری یکـی از عناصـر اصلـی شـهر محسوب میشـود، چراکـهدر عیـن زیباسـازی شـهر میتوانـد در پاسـخگویی بـه بسـیاری از نیازهـای بشـر نیـز راهگشـا باشـد. ظرفیـت پاسـخدهیمعمــاری متأثــر از شــاخصههای طراحــی تأثیــر مســتقیمی بــر حــس منتقلشــده از منظــر شــهر بــه کاربــران و ســطحرضایتمنــدی آنــان از حضــور در آن خواهــد داشــت؛ امــا متأســفانه ازآنجاییکــه کارکــرد اکثــر مناظــر شــهری همســوییکمتــری در انطبــاق بــا نیازهــای انســانی دارد، لــذا لــزوم توجــه بــه ایــن نیازهــا بســیار حائــز اهمیــت اســت.که باید در تمامی شهرهای ایران مخصوصا شهرهایی با قدمت بالاتر این گونه طراح ها اجار شود.

برسی طرح درنظر گرفته شده

طرح دارای یک ورودی اصلی از سمت خیابان است که طراح با استفاده از ساختارقدیمی و مصالحی همچون اجر توانسته است یک ورودی با ویژگی های ان زمان طراحی کند.بعد از داخل شدن به محوطه در قسمت سمت راست با استفاده از باغچه ها و یک حوضچه کوچک درنقش اب نما طراح فضایی دلنشین و کاربردی ایجاد کده است.بنا وساختمانی که در این قسمت درنظر گرفته شده است دارای دو طبقه با قسمت ایوان مانند می باشد که افراد استفاده کننده می توانند از ان برای اوقات فراغت استفاده کنند.که درارای دید مناسبی می باشد.

قسمت دوم طراحی

در سمت چپ سایت پلان نیز با استفاده از المان و فضای سبز مسیر هایی برای دسترسی به پشت ساختمان و خود بنا در نظر گرفته شده است که توانسته است علاوه برمشخص نمودن مسیر فضایی دنج وهمچنین زیبا را خلق نمایید.استفاده از رواق ها با طرح اجر در تمامی طرح دیده می شود که از ان به عنوان سایه بان و همچنین دید و نظر مناسب برای تجدید خاطره دوران کهن استفاده می شود.

قسمت سوم طراحی

قسمت های پایانی سایت پلان که تمای مسیر هابه ان ختم می شود طراح با استفاده از یک بیمارستان و بنای شاخص طرح خود را تکمیل کرده است.که بهترین دسترسی ازورودی مربوط به بیمارستان است.بااستفاده از اختلاف ارتفاع که به کمک چند پله صورت گرفته است فضاهادر ان پیوستگی از هم جداشده اندکه تنوعبسیار زیبایی را در طرح ایجاد کرده است.


پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وب سایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دانلود پروژه طراحی منظر شهری ( محله سنگلج تهران )”