دانلود رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی

دانلود رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی


24,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 5 دسامبر, 2018

بررسی اجمالی محصول

رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی رساله ای کامل در 6 فصل و در 140 صفحه با فرمت Word که توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آماده و مهیا گردیده شده است. فصل اول به معرفی توریسم و گردشگر پرداخته، در فصل دوم به شناخت شهر پاوه پرداخته شده که این شهر دارای پتانسیل های تجاری تفریحی می باشد. در فصل سوم  مراکز تجاری در گذشته و در دنیای معاصر بررسی شده، در فصل چهارم مبانی نظری طرح، معماری طبیعت گرا و نحوی برخورد معماران با طبیعت در گذشت زمان بررسی نموده ایم. در فصل پنجم تحلیل سایت از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل ششم برنامه فیزیکی، استانداردها، نمونه مشابه، روند شکل گیری طرح و نقشه های نهایی قرار دارد. در ادامه به معرفی کامل این پروژه خواهیم پرداخت:

فهرست مطالب رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی

 • مقدمه(طرح تحقیق) . 1
 • طرح مسئله.1
 • مبانی نظری.2
 • فصل اول: (گردشگری و توریسم)
 • فصل دوم : (شناخت پتانسيل هاي مکان)
 • فصل سوم( شناخت مراکز تجاری)
 • فصل چهارم مباني نظري: (کنکاش پیرامون رابطه معماری و طبیعت)
 • فصل پنجم: (شناخت بستر طرح)
 • فصل  ششم: (طراحي و تبيين طرح)

نقد و بررسی : دانلود رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی

رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی رساله ای کامل در ۶ فصل و در ۱۴۰ صفحه با فرمت Word که توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آماده و مهیا گردیده شده است. فصل اول به معرفی توریسم و گردشگر پرداخته، در فصل دوم به شناخت شهر پاوه پرداخته شده که این شهر دارای پتانسیل های تجاری تفریحی می باشد. در فصل سوم  مراکز تجاری در گذشته و در دنیای معاصر بررسی شده، در فصل چهارم مبانی نظری طرح، معماری طبیعت گرا و نحوی برخورد معماران با طبیعت در گذشت زمان بررسی نموده ایم.در فصل پنجم تحلیل سایت از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل ششم برنامه فیزیکی، استانداردها، نمونه مشابه، روند شکل گیری طرح و نقشه های نهایی قرار دارد. در ادامه به معرفی کامل این پروژه خواهیم پرداخت:

مقدمه رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی

گردشگری و توریسم امروزه به يك صنعت بسيار بزرگ تبديل  شده است كه قسمت عمده اي از درآمد بسياري از كشورها را تامين مي كند. بر همين اساس اكثر كشورهاي دنيا برنامه ريزي هاي بسيار مفصلي براي جذب هر چه بيشتر گردشگران و افزايش در آمد ناشي از اين صنعت انجام مي دهند و حتي براي  بعضي از كشورها كه از منابع زيرزميني بي بهره اند اين صنعت حكم اصلي ترين منبع   در آمد را دارد.

طبيعتا در اين ميان كشورهايي كه جاذبه هاي طبيعي، اماكن تاريخي و مذهبي بيشتري دارند، گردشگران بيشتري را جذب مي كنند، اما ميزان جذب گردشگردر هر كشور تنها به تعدد جاذبه هاي گردشگري بستگي ندارد. در اين رابطه عوامل مختلفي تاثيرگذارند، از جمله مي توان به قوانين و ساختار فرهنگي آن جامعه، نحوه برخورد حكومت و مردم جامعه ميزبان با گردشگران و عواملي از اين دست اشاره كرد.

فهرست مطالب رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی

 • مقدمه(طرح تحقیق) . ۱
 • _طرح مسئله.۱
 • _مبانی نظری.۲

فصل اولرساله معماری مجتمع تجاری تفریحی: (گردشگری و توریسم)

 • ۱-۱)تعریف گردشگری.۴
 • ۱-۲)تاریخچه گردشگری.۴
 • ۱-۳)انواع گردشگری .۵
 • ۱-۴)گردشگری وفرهنگ .۷
 • ۱-۵)گردشگری و فراغت.۷
 • ۱-۶)گردشگری و سياست.۸
 • ۱-۷)گردشگ و جامعه‌.۸
 • ۱-۸)  گردشگری و اقتصاد.۹
 • ۱-۹) عرضه و تقاضا.۹
 • منابع.۱۱

فصل دوم رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی: (شناخت پتانسيل هاي مکان)

 • ۲-۱)پيشينه تاريخي شهر.۱۳
 • ۲-۲)موقعيت جغرافيائي.۱۴
 • ۲-۳)موقعيت طبيعي.۱۶
 • ۲-۴)خصوصيات اجتماعي- اقتصادي.۱۷
 • ۲-۴-۱) جمعيت.۱۷
 • ۲-۴-۲) منظومه‌ها و محدوده‌هاي حوزه نفوذ.۱۹
 • ۲-۵)ويژگي هاي فرهنگي.۱۹
 • ۲-۵-۱) نژاد و زبان.۲۰
 • ۲-۵-۲) دين‌ و مذهب‌ درپاوه.۲۱
 • ۲-۵-۳) آيين‌ و آداب‌ و رسوم .۲۱
 • ۲-۵-۴) موسيقي كردي .۲۵
 • ۲-۵-۵) صنايع دستي و سوغات.۲۵
 • ۲-۵-۶)معماري غالب شهر پاوه.۲۶
 • ۲-۶)زيرساخت هاي توسعه اي.۳۰
 • ۲-۶-۱) ارتباطات و حمل و نقل.۳۰
 • ۲-۶-۲)خدمات. ۳۳
 • ۲-۶-۳)ساختار كالبدي شهر .۳۴
 • ۲-۶-۴)امكانات كالبدي .۳۶
 • ۲-۶-۵)جهت توسعه.۳۸
 • ۲-۷)جاذبه هاي گردشگري.۳۸
 • ۲-۷-۱)اکوتوريسم.۴۱
 • نتیجه گیری.۴۷
 • منابع.۴۸
 • فصل سوم( شناخت مراکز تجاری)
 • ۳-۱)معماري تجاري.۵۰
 • ۳-۱-۱) تعريف  بازار.۵۰
 • ۳-۱-۲)بازار ايراني.۵۱
 • ۳-۱-۳)عناصر اصلي بازار گذشته.۵۳
 • ۳-۱-۳-۱)راستة اصلي.۵۳
 • ۳-۱-۳-۲)راستة فرعي.۵۳
 • ۳-۱-۳-۳)برخي از خصوصيات راستة بازار.۵۳
 • ۳-۱-۳-۴)دالان.۵۴
 • ۳-۱-۳-۵) چهار سو.۵۴
 • ۳-۱-۳-۶)ميدان.۵۴
 • ۳-۱-۳-۷)جلو خان.۵۵
 • ۳-۱-۳-۸)حجره.۵۵
 • ۳-۱-۳-۹)کاروانسرا.۵۶
 • ۳-۱-۳-۱۰)تيمچه.۵۷
 • ۳-۱-۳-۱۱)قيصريه.۵۷
 • ۳-۱-۳-۱۲)انواع فضاهاي خدماتي.۵۸
 • ۳-۱-۳-۱۳)انواع فضاهاي عمومي.۵۸
 • ۳-۱-۴)شکل بازار.۵۸
 • ۳-۱-۴-۱)بازار خطي.۵۹
 • ۳-۱-۴-۲)بازار متمرکز.۵۹
 • ۳-۱-۵) مراكز تجاري در دنياي معاصر.۶۰
 • ۳-۱-۵-۱) دورنـماي تـاريـخي.۶۱
 • ۳-۱-۵-۲) شناخت انواع مراكز تجاري.۶۳
 • ۳-۱-۵-۳)شناخت مراكز خريد.۶۴
 • نـتيـجه گيـري.۶۶
 • منابع.۶۷

فصل چهارم مباني نظري رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی: (کنکاش پیرامون رابطه معماری و طبیعت)

 • مقدمه.۶۹
 • ۴-۱)  انسان، طبيعت، معماري.۶۹
 • ۴-۱-۱)  معماري، رابطه انسان با طبيعت.۶۹
 • ۴-۱-۲)  عناصر طبيعت، سمبل هاي معماري.۷۰
 • ۴-۱-۳) طبيعت و هنر غارنشيني.۷۱
 • ۴-۱-۴) طبيعت و دوران نوسنگي.۷۱
 • ۴-۱-۵) طبيعت و معماري عهد باستان.۷۱
 • ۴-۱-۶) طبيعت و معماري ايران .۷۴
 • ۴-۱-۷) معماري پايدار در ايران.۷۶
 • ۴-۱-۸) قرون مياني.۷۸
 • ۴-۱-۹) دوران انسانگرائي.۷۸
 • ۴-۱-۱۰) قرن  هفدهم و هجدهم.۷۹
 • ۴-۱-۱۱) طبيعت و دوران انقلاب صنعتي.۸۰
 • ۴-۱-۱۲) طبيعت و معماري معاصر.۸۰
 • ۴-۱-۱۲-۱) نهضت هنر نو و رابطه آن با طبيعت.۸۰
 • ۴-۱-۱۲-۲)کنستراکتيويسم و عدم تقليد از طبيعت.۸۲
 • ۴-۱-۱۲-۳)  دستيل  و تجريد طبيعت.۸۳
 • ۴-۱-۱۲-۴)  رايت ومعماري ارگانيک.۸۴
 • ۴-۱-۱۲-۵)  لوکوربوزيه وباغ روي بام.۸۶
 • ۴-۱-۱۲-۶) ميس وندرو وتوازن با طبيعت از راه تضاد.۸۷
 • ۴-۱-۱۲-۷)  اتزن و الهام از طبيعت.۸۸
 • ۴-۱-۱۲-۸( ارو سارنين و طبيعت فرمال.۸۸
 • ۴-۱-۱۲-۹) آلوارآلتو و نقش محل پرورش معمار.۸۹
 • ۴-۱-۱۲-۱۰) تادائو آندو و احترام به طبيعت.۹۰
 • ۴-۱-۱۲-۱۱) معماران ديگرو رابطه آنها با طبيعت۹۱
 • ۴-۱-۱۳) معماري هاي نوين و رابطه جديد معماري با طبيعت.۹۲
 • ۴-۱-۱۳-۱) معماري پايدارو نگاه به معماري به عنوان موجود زنده.۹۲
 • ۴-۱-۱۳-۲)گرگ لين و معماري جنين گونه.۹۳
 • ۴-۲) نظم..۹۵
 • ۴-۲-۱)  نظم در گياهان.۹۷
 • ۴-۲-۲) هندسه در طبيعت.۹۷
 • ۴-۲-۳)  استفاده از هندسه طبيعت در معماري نوين.۹۸
 • ۴-۳)بام سبز.۱۰۱
 • ۴-۳-۱)  تاريخچه کاربرد بامهاي سبز.۱۰۲
 • ۴-۳-۲) مزاياي بامهاي سبز.۱۰۳
 • ۴-۳-۳) معايب بامهاي سبز.۱۰۴
 • ۴-۳-۴)  انواع بامهاي سبـــز.۱۰۴
 • نتیجه گیری.۱۰۵
 • منابع.۱۰۶

فصل پنجم رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی: (شناخت بستر طرح)

 • مقدمه.۱۰۸
 • ۵-۱) معرفی مکان طرح.۱۰۹
 • ۵-۱-۱) دلایل انتخاب.۱۱۰
 • ۵-۱-۱-۱) مطابقت با طرح تفصيلي.۱۱۰
 • ۵-۱-۱-۲) دسترسي آسان.۱۱۰
 • ۵-۱-۱-۳) وجود کاربري تجاري در سايت.۱۱۱
 • ۵-۲)تحلیل موقعیت استقرار طرح .۱۱۱
 • ۵-۲-۱)مطالعات محیط مصنوع.۱۱۱
 • ۵-۲-۱-۱) همسایگی ها.۱۱۲
 • ۵-۲-۱-۲) دسترسی ها.۱۱۲
 • ۵-۲-۱-۳) دید و منظر..۱۱۳
 • ۵-۲-۲)مطالعات محیط طبیعی و غیر مصنوع.۱۱۷
 • ۵-۲-۲-۱)مطالعه عوامل اقلیمی.۱۱۷
 • ۵-۲-۲-۲)مطالعه عوارض جغرافیایی و بستر پروژه.۱۲۰
 • نتيجه گيري.۱۲۲
 • منابع.۱۲۳

فصل  ششم رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی: (طراحي و تبيين طرح)

 • مقدمه.۱۲۵
 • ۶-۱) معيارهاي طراحي بر اساس مطالعات فصول پيشين.۱۲۶
 • ۶-۲) بررسي استانداردها و معيارهاي طراحي.۱۲۷
 • ۶-۲- ۱) فـروشـگاهـهاي بـزرگ و مغـازه هـا.۱۲۷
 • ۶-۲-۲) استانداردهاي بخش هاي داخلي فروشگاه.۱۲۷
 • ۶-۲- ۲-۱) بـررسـي فـضاهـاي واحـدهـاي تجـاري.۱۳۳
 • ۶-۲-۲-۲)الگوي استقـرار واحدهـاي تجـارتي و روابط بيـن اجـزاء آن..۱۳۵
 • ۶-۲-۲-۳)ضوابط تامين پاركينگ.۱۳۶
 • ۶-۲-۲-۴)-ضوابط و مقررات عمومي ساختماني..۱۳۷
 • ۶-۳) برنامه فيزيکي پروژه.۱۳۸
 • ۶-۴) نمونه مشابه.۱۴۰
 • ۶-۴-۱)بازار ماسوله..۱۴۰
 • ۶-۴-۲)بخش الحاق گراند هتل.۱۴۵
 • ۶-۴-۳)موزه پیتر داس ..۱۴۶
 • ۶-۴-۴) مجتمع تجاری-تفریح الماس شرق..۱۴۸
 • ۶-۴-۵) کتابخانه عمومی سیاتل.۱۵۲
 • ۶-۴-۶) موزه دی یانگ..۱۵۵
 • نتیجه گیری نمونه مشابه..۱۵۹
 • ۶-۵) روند شکل گيري طرح.۱۶۰
 • ۶-۶) معرفي طرح.۱۷۸
 • ۶-۶-۱) معرفي معماري طرح..۱۷۸
 • ۶-۶-۲) معرفي سازه ي طرح..۱۹۱
 • ۶-۶-۳)  تأسيسات.۱۹۱
 • ۶-۶-۴) مقاوم سازي در مقابل زلزله.۱۹۱
 • ۶-۶-۵) مصالح.۱۹۱
 • منابع.۱۹۳

پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وبسایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دانلود رساله معماری مجتمع تجاری تفریحی”