دانلود پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو (تبریز)

دانلود پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو (تبریز)


35,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 25 می, 2019

بررسی اجمالی محصول

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو (تبریز) پاورپوینتی کامل در 104 اسلاید که توسط وب سایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آمادهوارائه شده است. در این پاورپوینت به معرفی بنا و طرح احیا و مرمت و همچنین آسیب شناسی های این بنا با عکسهای میدانی و در محل رداخته ایم در ادامه به معری کامل پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو (تبریز) خواهیم پرداخت…

فهرست مطالب پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو (تبریز):

فصل اول: تاریخچه شهر تبریز

 • موقعیت جغرافیائی تبریز ….. 6
 • مطالعات اقلیمی …..
 • آب و هوا و اقلیم ….. 18
 • حرارت ….. 20
 • بارش ….. 22
 • وزش باد ….. 24
 • فشار هوا ….. 26
 • تابش نور خورشید ….. 27
 • مطالعات زمین شناسی ( تکتونیک )
 • زمین لرزه ….. 28
 • جداول ….. 30
 • چهار زلزله مهم تبريز ….. 32
 • نتيجه گيري ….. 36

فصل دوم: شناخت و معرفی بنا

 • استقرار و رابطه الگوهای فضایی مسکن ….. 38
 • مسکن ….. 40
 • معرفی بنا ….. 44
 • مجموعه عملکردهای الگوهای موجود در خانه صلح جو … 47
 • دسترسی شرق بنا….. 49
 • دسترسی شمالی بنا ….. 50
 • موقعیت شهر تبریز و بنا ….. 51
 • پلان و تصاویر بنا ….. 55
 • دسترسی و ورودی فضاهای داخلی ….. 67

 فصل سوم: مبانی نظری

 •     مبانی نظری ….. 71
 • فهرست منابع و ماخذ ….. 104

نقد و بررسی : دانلود پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو (تبریز)

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو (تبریز) پاورپوینتی کامل در ۱۰۴ اسلاید که توسط وب سایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آماده و ارائه شده است. در این پاورپوینت به معرفی بنا و طرح احیا و مرمت و همچنین آسیب شناسی های این بنا با عکس‌های میدانی و در محل پرداخته ایم در ادامه به معرفی کامل پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو (تبریز) خواهیم پرداخت…

فهرست مطالب پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو (تبریز):

فصل اول: تاریخچه شهر تبریز

 • موقعیت جغرافیائی تبریز ….. ۶
 • مطالعات اقلیمی …..
 • آب و هوا و اقلیم ….. ۱۸
 • حرارت ….. ۲۰
 • بارش ….. ۲۲
 • وزش باد ….. ۲۴
 • فشار هوا ….. ۲۶
 • تابش نور خورشید ….. ۲۷
 • مطالعات زمین شناسی ( تکتونیک )
 • زمین لرزه ….. ۲۸
 • جداول ….. ۳۰
 • چهار زلزله مهم تبريز ….. ۳۲
 • نتيجه گيري ….. ۳۶

فصل دوم: شناخت و معرفی بنا

 • استقرار و رابطه الگوهای فضایی مسکن ….. ۳۸
 • مسکن ….. ۴۰
 • معرفی بنا ….. ۴۴
 • مجموعه عملکردهای الگوهای موجود در خانه صلح جو … ۴۷
 • دسترسی شرق بنا….. ۴۹
 • دسترسی شمالی بنا ….. ۵۰
 • موقعیت شهر تبریز و بنا ….. ۵۱
 • پلان و تصاویر بنا ….. ۵۵
 • دسترسی و ورودی فضاهای داخلی ….. ۶۷

 فصل سوم: مبانی نظری

 •     مبانی نظری ….. ۷۱
 • فهرست منابع و ماخذ ….. ۱۰۴
دسترسی شرقی بنا
دسترسی شرقی بنا
ورودی های بنا
ورودی های بنا

خلاصه ای از پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو (تبریز):

معرفی بنا خانه صلح جو (تبریز)

 • نام بنا : خانه صلح جو
 • مـوقعيـت بنـا : تبريز, خيابان تربيت, كوچه كرباسي, پلاك ۲۷ .
 • نـوع مـالكيـت بنـا : مالكيت بنا خصوصي است كه مالك اوليه آن آقاي ممقانيان و مالك فعلي آن آقاي صلح جو مي باشد.

شـرح مختصـري از بنـا و مشخصـات فنـي  بنـا :

اين بنا يكي از خانه هاي قديمي موجود در بافت تاريخي شهر تبريز مي باشد كه مالك اوليه آن آقاي ممقانيان ( كلكته چي ) يكي از تجار معروف چاي اين شهر بوده است.
خانه شامل دوحياط اندروني وبيروني ميباشد.ورودي اصلي اين بنا از كوچه فرعي منتهي به كوچه كرباسي است كه پس از گذر از يك هشتي از طريق دو دالان وارد  طنبي بخش اندروني و حياط  بخش بيروني مي شود وپس از ورود به اين حياط از طريق وروديهاي جداگانه وارد فضا هاي مختلفي از جمله زيرزمين هاي  چهار طرف ساختمان و  طنبي ها و اتاق‌هاي جانبي و دسترسي‌هاي فضاهاي طبقه فوقاني مي شود.
اين مجموعه جزء نادر مجموعه هايي است كه حياط بيروني آن درهرچهارطرف داراي فضاهاي معماري مي‌باشد ازجمله اين فضاها مي توان به سه طنبي دراضلاع شمالي, جنوبي و غربي مي باشدكه هرطنبي داراي ورودي مستقل و دو گوشوار است كه در طبقه فوقاني اين گوشوارها دو اتاق باوروديهاي مستقل از فضاهاي پايين  به چشم مي خورند.

معرفی بخش هایی مهم بنا
معرفی بخش هایی مهم بنا

قـدمت بنـا :

احداث بنا را بر طبق شواهد معماري موجود و نمونه آجركاري هاي آن به دوره قاجاري نسبت مي دهند.

نـوع بهـره بـرداري و خصـوصيـات بـارز بنـا :

اين بنا داراي كاربري مسكوني بوده است كه در حدود ۳۰ سال متروك وخالي از سكنه مانده است.وكاربري  فرهنگي يا مسكوني براي آن پيشنهاد مي شود. طراح بنا هر قسمتي از بنا را بوسيله يك ورودي مجزا از ساير بخشها جدا نموده است. در اين خانه بخشهاي   مختلف طبقات ( همكف, اول و زيرزمين ) داراي اختلاف ترازهايي نسبت به همديگر كه گاه تا ۱/۵  متر ميرسد مي باشد.

زيرزمين ضلع غربي بنا داراي خصوصيات بارزتري از ساير زيرزمينهاست و داراي الگوي شكم دريده با حوض  سنگي به فرم بيضي شكل مي باشد. حياط بيروني ساختمان نيز داراي حوضي سنگي در مركز حياط مي باشد.آب انبار اين بنا در ضلع شرقي حياط بيروني قرار دارد.

تـزئينـات بكـار رفتـه :

الف: نماهاي آجري با طرحهاي مختلف و سنتوري هاي بالاي پنجره هاي در برخي از فضاها.

ب: زيرزمين بخش غربي ساختمان داراي تزئينات گچبري بالاي دربها و تزئينات ساده گچي بر روي سقف.

اقـدامـات انجـام شـده :

حدود ۳۰ سال است كه اين خانه به حالت متروك و خالي از سكنه باقي مانده است.

مجموعه عملکردهای الگوهای موجود در خانه صلح جو:

با توجه به این حقیقت که فضا های معماری ایرانی توانایی پذیرش چندین عملکرد را چه در یک زمان و چه در زمان های متفاوت را داشته اند به بررسی مجموعه عملکردهایی که هر یک از این فضاها قادر خواهند بود به خود اختصاص دهند می پردازیم:

سر در:

 1. معین کردن ورودی خانه
 2. ایجاد سلسله مراتب از باز به بسته
 3. ایجاد تنوع در معبر و به عهده گرفتن نقش تظاهر خارجی بنا
 4. حل اختلاف سطح کوچه با خانه
 5. نشانه تشخص صاحب خانه

هشتی:

 • تقسیم حرکت ها (فضای تقسیم )
 • بخشی از سلسله مراتب ورود به خانه یا فصل مشترک فضای خصوصی و عمومی
 • فضایی برای انتظار یا حتی ملاقات
 • در مواردی حل اختلاف سطح ورودی با خانه

سه دری:

این فضا از جمله فضا هایی است که توانایی پذیرش عملکردهای بسیاری را دارد:

 1. خواب
 2. صرف غذا
 3. پذیرایی از مهمانان در حالتی که در مرکزبنا قرار می گیرد.
 4. کار
 5. اصولا هر عملکردی که یک فضای بسته قادر است به خود بگیرد.

آسیب شناسی:

آسیب شناسی
آسیب شناسی
آسیب شناسی
آسیب شناسی

پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وب سایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دانلود پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو (تبریز)”