دانلود رساله کامل اداره پست

دانلود رساله کامل اداره پست


95,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 6 ژوئن, 2021

بررسی اجمالی محصول

رساله کامل اداره پست رساله ای کامل با 126 صفحه با فرمت word که توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آمده و مهیا گردیده شده است در این رساله تمامی اطلاعات مربوط به اداره پست در 6 فصل برای شما ارائه شده است. که بعد از پرداختن به کلیات موضوع به آشنایی با پست و خدمات پستی، آشنایی با بستر طرح، شناخت فضا، برنامه فیزیکی و کالبدی طرح پرداخته ایم که در ادامه به معرفی بیشتر این رساله کامل خواهیم پرداخت:

فهرست مطالب رساله طراحی اداره پست :

 • فصل اول: کلیات موضوع
 • فصل دوم: آشنایی با پست وخدمات پستی
 • فصل سوم: آشنایی با بستر طرح
 • فصل چهارم: شناخت فضاهای اداره پست
 • فصل پنجم: برنامه فیزیکی و کالبدی طرح
 • فصل ششم: ارائه طرح پیشنهادی

نقد و بررسی : دانلود رساله کامل اداره پست

رساله کامل اداره پست رساله ای کامل با 126 صفحه با فرمت word که توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آمده و مهیا گردیده شده است در این رساله تمامی اطلاعات مربوط به اداره پست در 6 فصل برای شما ارائه شده است. که بعد از پرداختن به کلیات موضوع به آشنایی با پست و خدمات پستی، آشنایی با بستر طرح، شناخت فضا، برنامه فیزیکی و کالبدی طرح پرداخته ایم که در ادامه به معرفی بیشتر این رساله کامل خواهیم پرداخت:

مقدمه رساله کامل اداره پست :

عمده مسايل در اين طراحی پرداختن به طرح ساختمان‌ هايي است که کمتر به آن‌ها توجهی شده است و اداره پست از قبيل اداراتی است که اقسام اقشار جامعه به آن رفت‌وآمد دارند. هدف کلي رساله کامل اداره پست رسيدن به طرحي است که بهترين و کم نقص ترين و در عين حال کاراترين طرح نسبت به ساختمان‌های ساخته شده در ادوار گذشته با توجه به زيبايي‌های هنری و معماری است. اداره‌های پست کنونی يا ساختمان‌های تغييرکاربری داده شده هستند که دارای قدمتی نزديک به 30 سال هستند و يا طراحی شده در دوره پهلوی اول می‌باشند.

تاریخچه پست در رساله کامل اداره پست :

 • دوره اول:

ايرانيان نخستين ملتی بودند که از حدود سه هزار سال پيش در زمان سلسله هخامنشی اقدام به تاسيس تشکيلات منظم پست با عنوان “چاپار” کردند. ايرانيان اين تشکيلات اداری را از روزگاران بسيار دور بنيانگذاری و سازماندهی کردند تا تمامی امور ارتباطی ايران زمين از آن طريق انجام شود. در واقع در ايران باستان، چاپارخانه‌ها مشهورترين و حساس‌ترين تشکيلات اداری هخامنشيان بود که گروه چابک‌سواران آن با اسب‌های تند رو و طی مسافت‌های طولانی، ارتباط دايمی بين مرکز و ايالات را برقرار می کردند و در کوتاه‌ترين زمان اخبار و گزارش‌های واصله از گوشه و کنار ممالک را به مرکز و از مرکز به دورترين نقاط کشور می‌بردند…..

جاده های چاپارها

جاده های چاپارها

 • دوره دوم:

در دوره قاجار پست دستخوش تحولات بسياری شد. پست در ايران تا پيش از سال 1258 به صورت «اداره» بود و تمامی امور پستی در آن زمان توسط همين اداره صورت می‌گرفت. در پی موفقيت‌های پست در انجام امور کشور، “ناصرالدين شاه قاجار” دستور تاسيس وزارت پست را صادر کرد. کشور ايران در سال 1264 دارای 7 خط اصلی و پنج خط فرعی پستی بود. با تاسيس اتحاديه پستی جهانی، ايران به عنوان يکی از نخستين کشورهای دنيا به عضويت اين اتحاديه درآمد. هم زمان با صدارت “ميرزا تقی خان اميرکبير” تحولات تازه‌ای در پست کشور رخ داد و پست نوين بنيان شد….

پست ایران در دوره‌ی دوم
پست ایران در دوره‌ی دوم
 • دوره ‌‌سوم

اين دوره را می‌توان دوره سرنوشت‌ساز همراه با تحولی عظيم در صنعت پست ايران شمرد. با پيروزی انقلاب اسلامی، شيوه‌های نوين پستی روز به روز گسترش و کميت و کيفيت خدمات ارتقا يافت. در دوران انقلاب و سازندگی فعاليت‌های بی‌شماری در شبکه‌ی پستی کشور صورت گرفت. تغيير ساختار پست و فعاليت آن به عنوان يک شرکت مستقل دولتی در سال 1367 را می‌توان به عنوان مهم‌ترين رويداد اين دوره برشمرد. حذف ساختار سنتی پست و اجرای مکاييزاسيون و اتوماسيون شبکه پستی ايجاد سرويس‌های نوين و متنوع نظير پست پيشتاز، پست مستقيم، سلف سرويس پستی، تحويل هوشمند مرسولات به گيرندگان، پست تصويری، پست جواب قبول، پست يافته، صندوق شخصی، پست تلفنی 193، پست اکسپرس و …

پست در دوره‌ی سوم
پست در دوره‌ی سوم

فهرست مطالب رساله طراحی اداره پست :

 • مقدمه… ۱

فصل اول رساله کامل اداره پست: کلیات موضوع

 • – ۱ ۱ ( طرح مسأله… ۳
 • – -۲ ۱ اهداف… ۳
 • – ۳ ۱ ( پیشینه… ۳
 • – ۴ ۱ ( روش های تحقیق… ۳

فصل دوم رساله کامل اداره پست: آشنایی با پست وخدمات پستی

 • – ۱ ۲ ( مقدمه… ۵
 • – ۲ ۲ ( تاریخچه پست در ایران… ۶
 • – – ۱ ۲ ۲ ( دوره اول… ۶
 • – – ۲ ۲ ۲ ( دوره دوم… ۷
 • – – ۳ ۲ ۲ ( دوره سوم… ۸
 • – – ۴ ۲ ۲ ( آرم شرکت پست… ۱۱
 • – ۳ ۲ ( خدمات اداره پست… ۱۱
 • – ۴ ۲ ( تمبر و تاریخچه تمبر… ۱۲
 • – – ۱ ۴ ۲ ( انواع تمبرها… ۱۷
 • ۱ ۱ ۴ ۲ ( تمبر جاری)پستی)… ۱۷
 • ۲ ۱ ۴ ۲ ( تمبر یادگاری… ۱۷
 • ۳ ۱ ۴ ۲ ( تمبرهای خیریه)نیکوکاری)… ۱۸
 • ۴ ۱ ۴ ۲ ( تمبر امانات… ۱۸
 • ۵ ۱ ۴ ۲ ( معرفی تمبر شخصی… ۱۸

فصل سوم رساله کامل اداره پست: آشنایی با بستر طرح

 • – ۱ ۳ ( عوامل محیطی… ۲۳
 • – – ۱ ۱ ۳ ( ویژگی های مکانی و موقعیت شهر همدان… ۲۳
 • – – ۲ ۱ ۳ ( نام همدان… ۲۵
 • – – ۳ ۱ ۳ ( نمای شهر… ۲۵
 • – – ۴ ۱ ۳ ( بافت قدیمی شهر… ۲۶
 • – – ۵ ۱ ۳ ( گویش و زبان… ۲۷
 • – – ۶ ۱ ۳ ( جمعیت… ۲۸
 • – – ۷ ۱ ۳ ( مذهب… ۲۸
 • – ۲ ۳ ( عوامل جغرافیایی… ۲۸
 • – – ۱ ۲ ۳ ( موقعیت… ۲۸
 • – – ۲ ۲ ۳ ( زمین شناسی و زلزله در منطقه… ۲۹
 • – – ۳ ۲ ۳ ( پوشش گیاهی… ۳۱
 • – – – ۱ ۳ ۲ ۳ ( جنگل… ۳۱
 • – – – ۲ ۳ ۲ ۳ ( مرتع… ۳۱
 • – – – ۳ ۳ ۲ ۳ ( اهمیت پوشش گیاهی استان… ۳۲
 • – – – ۴ ۳ ۲ ۳ ( عوامل تخریب پوشش گیاهی دراستان… ۳۳
 • – – – ۵ ۳ ۲ ۳ ( طرح های عمرانی برای حفاظت از پوشش گیاهی… ۳۳
 • – ۳ ۳ ( اقلیم… ۳۴
 • – – ۱ ۳ ۳ ( مقدمه… ۳۴
 • – – ۲ ۳ ۳ ( آب و هوا… ۳۴
 • – – ۳ ۳ ۳ ( تابش آفتاب… ۳۷
 • – – ۴ ۳ ۳ ( نور… ۳۸
 • – – – ۱ ۴ ۳ ۳ ( مقدمه… ۳۸
 • – – – ۲ ۴ ۳ ۳ ( طراحی روشنایی روز… ۳۹
 • – – – ۳ ۴ ۳ ۳ ( کمیت نور… ۳۹
 • – – – ۴ ۴ ۳ ۳ ( شرایط آسمان در رابطه با روشنایی روز… ۴۲
 • – – – ۵ ۴ ۳ ۳ ( محاسبه روشنایی روز… ۴۳
 • – – – ۶ ۴ ۳ ۳ ( روش ضریب روشنایی روز… ۴۴
 • – – ۵ ۳ ۳ ( وزش باد و رطوبت… ۴۸
 • – – ۶ ۳ ۳ ( نکات طراحی اقلیمی… ۵۱
 • – – ۷ ۳ ۳ ( تهویه در اقلیم کوهستانی… ۵۳
 • – ۴ ۳ ( مکان یابی اداره پست در شهر همدان… ۵۴
 • – ۵ ۳ ( مطالعات سایت… ۵۴
 • – – ۱ ۵ ۳ ( موقعیت سایت در شهر همدان… ۵۴
 • – – ۲ ۵ ۳ ( شبکه راه های عمده و دسترسی ها… ۵۵
 • – – ۳ ۵ ۳ ( بررسی وضعیت زمین… ۵۶
 • – – ۴ ۵ ۳ ( کدهای ارتفاعی… ۵۷
 • – – ۵ ۵ ۳ ( بررسی جداره ها… ۵۸
 • – – ۶ ۵ ۳ ( کاربری های ساختمان های همجوار و بررسی عناصر معماری موجود… ۵۸
 • – – ۷ ۵ ۳ ( وضعیت ساختمان های همجوار سایت… ۵۸
 • – – ۸ ۵ ۳ ( پر و خالی… ۵۸
 • – – ۲ ۵ ۳ ( دید و منظر… ۵۹
 • – – ۱۱ ۵ ۳ ( تاسیسات زیربنایی… ۵۹
 • – – ۱۱ ۵ ۳ ( آلودگی صوتی… ۵۹

فصل چهارم رساله کامل اداره پست: شناخت فضاهای اداره پست

 • – ۱ ۴ ( مقدمه… ۶۱
 • – ۲ ۴ ( تجهیزات اداره پست… ۶۱
 • – – ۱ ۲ ۴ ( تجهیزات سالن پست… ۶۲
 • – – ۲ ۲ ۴ ( فضای خدمات پستی… ۶۵
 • – ۳ ۴ ( استانداردها و ضوابط طرح… ۷۱
 • – – ۱ ۳ ۴ ( استانداردهای ورودی… ۷۱
 • – – ۲ ۳ ۴ ( ضوابط سطح شیبدار… ۷۱
 • – – ۳ ۳ ۴ ( استانداردهای فضای اداری و کارکنان… ۷۱
 • – – ۴ ۳ ۴ ( نمازخانه… ۷۴
 • – – ۵ ۳ ۴ ( پارکینگ… ۷۵
 • – – ۶ ۳ ۴ ( فضای استراحت کارکنان… ۸۱
 • – – ۷ ۳ ۴ ( روابط فضایی در اداره پست… ۸۱
 • – – ۸ ۳ ۴ ( رفتار شناسی مراجعین… ۸۱
 • – – ۲ ۳ ۴ ( روانشناسی نور در محیط… ۸۱
 • – – ۱۱ ۳ ۴ ( روانشناسی دید… ۸۲
 • – – ۱۱ ۳ ۴ ( روانشناسی رنگ… ۸۳
 • – ۵ ۴ ( بررسی نمونه ها… ۸۴
 • – – ۱ ۵ ۴ ( نحوه تحلیل نمونه ها… ۸۴
 • – – ۲ ۵ ۴ ( نمونه اول داخلی: اداره پست شهرستان همدان… ۸۴
 • – – ۳ ۵ ۴ ( نمونه داخلی دوم: اداره پست شهرستان بابل… ۸۶
 • – – ۴ ۵ ۴ ( نمونه داخلی سوم: اداره پست شهرستان اردبیل… ۸۷
 • – – ۵ ۵ ۴ ( نمونه اول خارجی: اداره پست سیدنی… ۸۸
 • – – ۶ ۵ ۴ ( نمونه دوم خارجی: اداره پست هنگ کنگ… ۸۹

فصل پنجم رساله کامل اداره پست: برنامه فیزیکی و کالبدی طرح

 • – ۱ ۵ ( مقدمه… ۱۰۲
 • – ۲ ۵ ( معرفی فضاها… ۱۰۳
 • – – ۱ ۲ ۵ ( عرصه ی پست… ۱۰۳
 • – – – ۱ ۱ ۲ ۵ ( سالن پستی… ۱۰۳
 • – – – ۲ ۱ ۲ ۵ ( فضای کارکنان… ۱۰۳
 • – – ۲ ۲ ۵ ( عرصه خدمات پستی… ۱۰۴
 • – – – ۱ ۲ ۲ ۵ ( خدمات غیرحضوری… ۱۰۴
 • – – – ۲ ۲ ۲ ۵ ( تجزیه و مبادرات… ۱۰۴
 • – – – ۳ ۲ ۲ ۵ ( توزیع و نامه رسانی… ۱۰۴
 • – – ۳ ۲ ۵ ( عرصه اداری… ۱۰۵
 • – – – ۱ ۳ ۲ ۵ ( مدیریت… ۱۰۵
 • – – – ۲ ۳ ۲ ۵ ( کارمندان… ۱۰۵
 • – – ۴ ۲ ۵ ( عرصه خدمات… ۱۰۶
 • – – – ۱ ۴ ۲ ۵ (پارکینگ… ۱۰۶
 • – – – ۲ ۴ ۲ ۵ ( انبار… ۱۰۶
 • – – ۵ ۲ ۵ ( عرصه خدمات مردمی… ۱۰۶
 • – – – ۱ ۵ ۲ ۵ ( سالن خدمت… ۱۰۶
 • – – – ۲ ۵ ۲ ۵ ( فرهنگی و آموزشی… ۱۰۶
 • – – ۶ ۲ ۵ ( برنامه ی فیزیکی طرح… ۱۰۷
 • – ۳ ۵ ( سازه… ۱۱۱
 • – – ۱ ۳ ۵ ( سیستم های متداول سازه … ۱۱۱
 • – – ۲ ۳ ۵ ( سیستم های سازه انتخابی… ۱۱۱
 • – ۴ ۵ ( تاسیسات… ۱۱۱
 • – – ۱ ۴ ۵ ( تاسیسات مکانیکی… ۱۱۱
 • – – – ۱ ۱ ۴ ۵ ( فن کویل… ۱۱۱
 • – – – ۲ ۱ ۴ ۵ ( اجزای تشکیل دهنده فن کویل… ۱۱۲
 • – – – ۳ ۱ ۴ ۵ ( انواع فن کویل… ۱۱۲
 • – – – ۴ ۱ ۴ ۵ ( نحوه عملکرد فن کویل ها… ۱۱۳
 • – – – ۵ ۱ ۴ ۵ ( موتور فن کویل… ۱۱۴
 • – – – ۶ ۱ ۴ ۵ ( توزیع هوا در فن کویل… ۱۱۴
 • – – – ۷ ۱ ۴ ۵ ( نگه داری فن کویل… ۱۱۵
 • – – – ۸ ۱ ۴ ۵ ( مزایای فن کویل… ۱۱۵
 • – – – ۲ ۱ ۴ ۵ ( معایب فن کویل… ۱۱۵
 • – – ۲ ۴ ۵ ( عایق بام… ۱۱۵
 • – – – ۱ ۲ ۴ ۵ ( ویژگی های عایق سفید… ۱۱۶
 • – – – ۲ ۲ ۴ ۵ ( مزایای عایق سفید… ۱۱۶
 • – – – ۳ ۲ ۴ ۵ ( کاربرد های عایق سفید و سرد… ۱۱۷
 • – – – ۴ ۲ ۴ ۵ ( بام سبز… ۱۱۸
 • – – – ۵ ۲ ۴ ۵ ( تعریف بام سبز… ۱۱۹
 • – – – ۶ ۲ ۴ ۵ ( تاریخچه بام سبز… ۱۲۰
 • – – – ۷ ۲ ۴ ۵ ( انواع بام سبز… ۱۲۱

فصل ششمرساله کامل اداره پست: ارایه طرح پیشنهادی

 • – ۱ ۶ ( ایده طرح… ۱۲۶
 • – ۲ ۶ ( معرفی طرح نهایی… ۱۲۶
 • – – ۱ ۲ ۶ ( نقشه ها… ۱۲۶
 • منابع… ۱۲۶

پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وبسایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “دانلود رساله کامل اداره پست”