دانلود رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ در ادامه رساله های معماری خود در این بخش به رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی در 157 صفحه با فرمت word پرداخته و رساله ای کامل را برای شما آورده است. شما می توانید پروژه معماری مربوط به این رساله را از همین وبسایت و با کمترین هزینه خریداری کنید. وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ در رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی موارد زیر را مورد بررسی قرار داده است:

فهرست مطالب رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی:

 • فصل اول رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی  : بيان موضوع طراحي
 • فصل دوم رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی : مطالعات پايه
 • فصل سوم رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی : کودک
 • فصل چهارم رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی  : مطالعات تطبيقي
 • فصل پنجم رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی : مطالعات زمينه
 • فصل ششم رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی  : معرفي سايت پروژه
 • فصل هفتم رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی  : مباني طراحي معماري پروژه
 • فصل هشتم رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی : مدارك و نقشه هاي طرح

پروژه معماری طراحی مدرسه ابتدایی

پروژه معماری طراحی مدرسه ابتدایی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات کامل

دانلود رساله معماری طراحی مدرسه ابتداییReviewed by موسی امینی on Apr 30Rating:

وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ در ادامه رساله های معماری خود در این بخش به رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی در ۱۵۷ صفحه با فرمت word پرداخته و رساله ای کامل را برای شما آورده است. شما می توانید پروژه معماری مربوط به این رساله را از همین وبسایت و با کمترین هزینه خریداری کنید. وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ در رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی موارد زیر را مورد بررسی قرار داده است:

فهرست مطالب رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی:

فصل اول رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی: بيان موضوع طراحي

 • عنوان و مقدمه
 • بيان مساله و ضرورت طراحي
 • ساختار تحقیق
 • اهداف طراحی

فصل دوم رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی: مطالعات پايه

 • تعریف آموزش و پرورش دوره ابتدایی
 • اهداف آموزش و پرورش  دوره ابتدایی
 • آموزش و پرورش در دوره باستان
 • آموزش و پرورش در دوره معاصر ایران
 • اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی
 • تاریخ آموزش در اسلام
 • مدرسه در دوره اسلام
 • آموزش و پرورش و نظریه تفسیری مایکل یانگ
 • موضوع های اصلی مورد توجه در رهیافت تفسیری آموزش و پرورش
 • آموزش و اهداف آن
 • مراحل آموزش
 1. روش گفتاری
 2. بحث گروهی
 3. روش نمایشی
 4. روش آزمایشگاهی
 5. آموزش گروهی
 6. روش آموزش انفرادی
 • بررسی دوره آموزش ابتدایی در ۵ کشور :
 1. ژاپن
 2. هنوستان
 3. ترکیه
 4. امریکا
 5. مالزی
سیر تحول مدارس در چهار فصل تاریخی ایران:
 • ۱-۱۳پیش از اسلام
 • ۱-۱-۱۳آیین زرتشت
 • ۲-۱-۱۳نفوذ فرهنگ و تمدن یونانی
 • ۳-۱-۱۳ظهور ونفوذ مسیحیت در ایران
 • ۲-۱۳ابتدای دوران اسلامی(سلجوقیان تا تیموریان)
 • ۱-۲-۱۳روش تدریس حلقه
 • ۳-۱۳عصر صفویان
 • ۱-۳-۱۳سازماندهی آموزش
 • ۲-۳-۱۳مدارس صفوی(بررسی کالبدی)
 • ۴-۱۳دوران معاصر
 • ۱-۴-۱۳مقطع و برنامه آموزشی
 • ۲-۴-۱۳اهداف و مقاطع آموزش
 • ۳-۴-۱۳محتوای آموزش
 • ۴-۴-۱۳منظور و انگیزه های آموزش
 • ۱۴-مدارس سنتی
 • ۱۵مدارس وزارتخانه ها
 • ۱۶مدارس خارجیان
 • ۱۷-مدارس دخترانه و تاریخچه آن:
 • ۱-۱۷مدرسه دوشیزگان
 • ۲-۱۷مدرسه ناموس
 • ۳-۱۷مدرسه پرورش
 • ۱۸مدارس دخترانه و ویژگی های خاص آن
 • ۱۹-روانشناسی در معماری مدارس
 • ۱-۱۹ایمنی روانی در مدارس
 • ۱-۱-۱۹توجه به اصول روانشناسی در معماری
 • ۲-۱-۱۹امنیت در فضای آموزشی
 • ۲۰-مناسب سازی ساختمانهای مدرسه

ویژگی های معماری مدارس:

 • ۱-۲۱ضوابط و استانداردهای طراحی مدارس
 • ۱-۱-۲۱آیین نامه ها
 • ۲-۱-۲۱عوامل آسیب زا در مدارس
 • ۳-۱-۲۱ضوابط و طراحی فضای آموزشی
 • ۴-۱-۲۱روش ها ی نوین در طراحی مدارس
 • ۵-۱-۲۲روشنایی در مدارس
 • ۲۲-مفهوم وکارکرد فضای باز در مدارس سنتی و جدید
 • ۱-۲۲نگره کلاسیک و الگوی آموزش تجربی در فضای باز
 • ۲-۲۲نگره مدرن و الگوی آموزش تجربی در فضای باز
 • ۳-۲۲نگره سنتی و الگوی عملکردی فضای باز در مدارس قدیمی اسلامی
 • ۲۳-ضرورت ایجاد فضای باز در مدارس
 • ۱-۲۳استانداردهای فضای سبز در مدارس
 • ۲-۲۳مکان یابی و طراحی فضای بازی برای کودکان
 • ۳-۲۳عناصر تشکیل دهنده فضای بازی کودکان
 • ۴-۲۳اصول طراحی زمین های بازی کودکان
 • ۲۴-بهداشت در مدارس
 • ۲۵-تأثیر اقلیم های چهارگانه بر معماری مدارس
 • ۱-۲۵اقلیم سرد
 • ۱-۱-۲۵ویژگی اقلیمی
 • ۲-۱-۲۵نیازهای حرارتی
 • ۳-۱-۲۵راهبردهای طراحی
 • ۴-۱-۲۵اندازه سایبان و پنجره ها
 • ۵-۱-۲۵مصالح و ساختمان
 • ۶-۱-۲۵رنگ سطوح خارجی
 • ۲-۲۵اقلیم گرم و خشک
 • ۳-۲۵اقلیم گرم و مرطوب
 • ۴-۲۵اقلیم بارانی

فصل سوم رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی  :کودک

 • پیمان نامه جهانی کودک
 • نیازهای اساسی کودک
 • مراحل رشد کودک
 • بحث روانشناسی کودک
 • کودک ورنگ
 • آموزش یادگیری در کودکان
 • مراحل یادگیری در کودکان
 • کودک- معماری –فضا
 • مکان مناسب برای کودک

فصل چهارم رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی  : مطالعات تطبيقي

بررسي نمونه‌هاي داخلي

 • مدرسه چهارباغ اصفهان
 • مدرسه خان شیراز

بررسي نمونه‌هاي خارجي

 • Chugach Optional Elementary School
 •  Clearview Elementary School

فصل پنجم رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی : مطالعات زمينه

 • مطالعات زمينه
 • ۱-ویژگی جغرافیایی شهرستان بوکان
 • ۱-۱حدود شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی
 • ۲-ویژگی سیاسی و اداری شهرستان بوکان
 •  ۳-ویژگی جغرافیای طبیعی شهرستان بوکان
 • ۱-۳موقعیت و حدود و وسعت شهرستان بوکان
 • ۲-۳نقشه بررسی وضعیت توپوگرافی شهرستان بوکان
 • ۳-۳کوههای شهرستان بوکان
 • ۴-۳دشت های شهرستان بوکان
 • ۵-۳دره های شهرستان بوکان
 • ۶-۳غارهای شهرستان بوکان
 • ۴-آبهای سطحی شهرستان بوکان
 • ۵-زمین شناسی شهرستان بوکان
 • ۱-۵لرزه خیزی
 • ۲-۵خاک شناسی شهرستان بوکان
 • ۶-پوشش گیاهی شهرستان بوکان

فصل ششم رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی  : معرفي سايت پروژه

 • عوامل مهم و تأثير گذار در مكان يابي سايت آموزشي
 •  سایت معرفي
 • وضعيت فيزيكي زمين
 • اندازه‌هاي سايت
 • موقعيت مكاني به لحاظ كاربري‌هاي اطراف
 • دسترسي‌هاي پيرامون سايت و وضعيت ترافيكي آن

فصل هفتم رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی  : مباني طراحي معماري پروژه

 • مباني نظري خاص طرح۱
 • روند طراحي -۲
 • لكه هاي پيشنهادي-۳
 • احجام پيشنهادي-۴
 • دياگرام توجيه طرح پروژه -۵

فصل هشتم رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی : مدارك و نقشه هاي طرح

 • مدارك و نقشه هاي طرح

پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وبسایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دانلود رساله معماری طراحی مدرسه ابتدایی”