دانلود رساله کامل مجموعه ایستگاه راه آهن

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

رساله کامل مجموعه ایستگاه راه آهن با فرمت word و در 123 صفحه برای شما آماده و مهیا کرده است.طراحی مجموعه ایستگاه راه آهن دارای اصول و قواعد خاصی می باشد که نیازمند اطلاعات و دانش ویژه ای است که در زیر به مباحث مهم این رساله اشاره خواهیم کرد..وب سایت معماری نوین ارچ ارائه دهنده پروژه معماری و پاورپوینت معماری دروس دانشگاهی درتمامی مقاطع تحصیلی می باشد.پروژه های مورد نظر خود را از فروشگاه معماری با بیشترین تخفیف وبالاترین کیفیت دریافت کنید.

چکیده ی رساله کامل مجموعه ایستگاه راه آهن

دردنیای امروزه حمل ونقل یکی از مهمترین مسائل روز دنیاست ومهمترین بخش آن را میتوان حمل ونقل ریلی یاراه آهن دانست باید گفت که دردنیا امروز یکی ازمسائل مهم در امرطراحی یک راه آهن بایدسه نکته مهم را درنظر داشت که عبارت است از:پویایی (حرکت فیزیکی)، سیالیت(حرکت بصری) ،مکث(سکون) می باشد. باتوجه به موقعیت قرارگیری سایت مورد نظر باید گفت که مکان فوق یکی ازمکان های است که ازلحاظ اقلیمی دارای یکسری مسائل وضوابط مربوط به آن بوده که سعی شده درطراحی مکان فوق لحاظ قرار گیرد. مکان سایت مورد نظر براساس میزان تقاضای مسافر وساختار شبکه شهری منطقه بستگی داشته ونحوه دسترسی به آن یکی از مسائل مهم وضروری می باشد.

باتوجه به تاریخچه راه آهن در جهان وایران می توان به اهمیت روز افزون راه آهن پی برد اگرچه عصرطلایی آن قرن 19 می دانند ولی مزیت فوق العاده راه آهن مثل ارزانی، امنیت، نظم، قابلیت حمل کالا، استهلاک پائین و ضررهای زیست محیطی ارزش این وسیله مهم را دو صد چندان کرده است. هدف اصلی شبکه راه آهن دراجرای پروژه های جدید اتصال دروازه های راه آهن مرزی کشور به یکدیگر است. ایستگاه راه آهن ازیک طرف یا انسان درارتباط است واز طرف دیگر بالوکوموتیو (قطار) که مظهر ماشین است مرتبط می باشد. بنابراین دردل ایستگاه راه آهن نوعی ایستگاه راه آهن نوعی دوگانکی وتضاد وجوددارد که باید به کمک قدرت خلاقانه طراح به وحدت برسد. همچنین سیرکولاسیو ن ودیاگرام عملکردی فضاها وارتباط فضاهاباهم مورد نقدوبررسی قرارگرفته اند.

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات

رساله کامل مجموعه ایستگاه راه آهن با فرمت word و در ۱۲۳ صفحه برای شما آماده و مهیا کرده است.طراحی مجموعه ایستگاه راه آهن دارای اصول و قواعد خاصی می باشد که نیازمند اطلاعات و دانش ویژه ای است که در زیر به مباحث مهم این رساله اشاره خواهیم کرد..وب سایت معماری نوین ارچ ارائه دهنده پروژه معماری و پاورپوینت معماری دروس دانشگاهی درتمامی مقاطع تحصیلی می باشد.پروژه های مورد نظر خود را از فروشگاه معماری با بیشترین تخفیف وبالاترین کیفیت دریافت کنید.

چکیده ی رساله کامل مجموعه ایستگاه راه آهن

دردنیای امروزه حمل ونقل یکی از مهمترین مسائل روز دنیاست ومهمترین بخش آن را میتوان حمل ونقل ریلی یاراه آهن دانست باید گفت که دردنیا امروز یکی ازمسائل مهم در امرطراحی یک راه آهن بایدسه نکته مهم را درنظر داشت که عبارت است از:پویایی (حرکت فیزیکی)، سیالیت(حرکت بصری) ،مکث(سکون) می باشد. باتوجه به موقعیت قرارگیری سایت مورد نظر باید گفت که مکان فوق یکی ازمکان های است که ازلحاظ اقلیمی دارای یکسری مسائل وضوابط مربوط به آن بوده که سعی شده درطراحی مکان فوق لحاظ قرار گیرد. مکان سایت مورد نظر براساس میزان تقاضای مسافر وساختار شبکه شهری منطقه بستگی داشته ونحوه دسترسی به آن یکی از مسائل مهم وضروری می باشد.

باتوجه به تاریخچه راه آهن در جهان وایران می توان به اهمیت روز افزون راه آهن پی برد اگرچه عصرطلایی آن قرن ۱۹ می دانند ولی مزیت فوق العاده راه آهن مثل ارزانی، امنیت، نظم، قابلیت حمل کالا، استهلاک پائین و ضررهای زیست محیطی ارزش این وسیله مهم را دو صد چندان کرده است. هدف اصلی شبکه راه آهن دراجرای پروژه های جدید اتصال دروازه های راه آهن مرزی کشور به یکدیگر است. ایستگاه راه آهن ازیک طرف یا انسان درارتباط است واز طرف دیگر بالوکوموتیو (قطار) که مظهر ماشین است مرتبط می باشد. بنابراین دردل ایستگاه راه آهن نوعی ایستگاه راه آهن نوعی دوگانکی وتضاد وجوددارد که باید به کمک قدرت خلاقانه طراح به وحدت برسد. همچنین سیرکولاسیو ن ودیاگرام عملکردی فضاها وارتباط فضاهاباهم مورد نقدوبررسی قرارگرفته اند.

مقدمه رساله کامل مجموعه ایستگاه راه آهن

ایستگاه راه آهن مکانیست که تمام مردم شهر به طورمستقیم یا غیر مستقیم با آن سروکاردارند و از نتایج آن بهره می برند. شهرهای  امروزی به دلیل گستردگی و تغییر مفهوم ورودی شهرها نمی توانند واجد ورودی های  کاملا تعریف شده ای مانند شهرهای قدیمی باشند. لذا عناصر دیگر شهری مانند ترمینالها و میادین شهری بایدوظیفه دروازه ها-در معرفی شهر-را به عهده بگیرند. یکی از این بناها ایستگاه راه آهن است که هم باید پاسخگوی عملکرد خودباشد و هم بتواند به عنوان نماد و سمبلی برای  شهر عمل کند . ایستگاه راه آهن نقطه آغازی برای مسافران و تازه واردها به شهرتهران وعرضه مفاهیم در قالب کالبد می باشدوباعث حس تعلق شهروندان نیز هست. اولین خاطرات ورود واخرین خاطرات وداع در فضای ایستگاه صورت می گیرد ومسافران همواره این خاطره رابه ذهن خواهندسپرد.

ازمطالب بالا چنین حاصل می شود که رویارویی فرم وعملکرد از قسمتهای مهم تحقیق می تواند باشدچراکه اصولا ایستگاه راه آهن مکانی عملکردی بوده و کمتر به جنبه فرمال آن توجه شده است.در فصل مبانی نظری رساله بررسی مبحث حرکت انجام می گیرد.فرم ساختمان ایستگاه باید خصوصیت حرکت و پویایی را که ازخصوصیات بارز قطار است به بیننده القا کند. مسافران فضای ایستگاه را به عنوان خاطرهای از شهرتهران در ذهن می سپارند لذا کیفیت های ادراک و القای فضای ایستگاه از اهمیت خاصی برخوردار است.

فهرست مطالب رساله مجموعه ایستگاه راه آهن

فصل اول

 • مقدمه….۲

فصل دوم .۵

 • مقدمه….۶
 • (۱-۱)انسان،معماری،حرکت….۷
 • (۱-۲)پویایی فضا….۱۰
 • (۱-۲-۱) عوامل سازنده فضای پویا….۱۱
 • (۱-۲-۱-۱)مسیر….۱۱
 • (۱-۲-۱-۲) سرعت….۱۱
 • (۱-۲-۲)ریز فضاهای پویا….۱۲
 • (۱-۲-۲-۱)فضای اعمال فیزیکی….۱۲
 • (۱-۲-۲-۲)فضای ادارک مستقیم….۱۲
 • (۱-۲-۲-۳)نور….۱۳
 • (۱-۲-۲-۴) ابعاد….۱۳
 • (۱-۲-۲-۵) فضای مجرد روابط هندسی….۱۳
 • (۱-۳)بررسی علل نیازمعماری به حرکت ….۱۳
 • (۱-۴)حرکت در معماری….۱۵
 • (۱-۴-۱)حرکت در  درون(ناشی از فرم) ….۱۵
 • (۱-۴-۲)حرکت در پلان….۱۶
 • (۱-۴-۳)حرکت در پلان آنامورفیک….۱۶
 • سیرکولاسیون(Circulation) ….17
 • تغییر شکل(Deformation) ….17
 • (۱-۴-۴) حرکت در مفهوم(ناشی از معنا) ….۱۸
 • (۱-۵) بررسی تعدادی از مفاهیم موثر درخلق حرکت….۱۸
 •  (۱-۵-۱) تأویل (Interpretation) ….18
 •  (۱-۵-۲) تنش(Tension) ….18
 •  (۱-۵-۳) انتظار….۱۹
 • (۱-۵-۴) شفافیت و تداوم….۱۹
 • (۱-۵-۵) بحران….۲۰
 • ۶) حرکت و معماری حاضر….۲۰
 • (۱-۷)نتیحه گیری….۲۱
 • منابع….۲۳

فصل سوم .۲۴

 • (۳-۱). مطالعات مکانی….۲۵
 • (۳-۱-۱). ناهمواری‌ها….۲۵
 •  (۳-۲). پیشینه سایت….۲۶
 • ۳-۳٫ دسترسی ها….۳۲
 • فرودگاه‌ها….۳۲
 • پایانه‌های….۳۲ مسافربری
 • شبکه راه‌آهن….۳۲
 • بزرگراه‌ها….۳۳
 • متروی تهران….۳۳
 •  (۳-۴). ویژگی­های جغرافیایی:….۳۴
 • طول و عرض جغرافیایی….۳۴
 • ارتفاع از سطح دریا….۳۴
 • شیب زمین….۳۴
 •  (۳-۵). ویژگی­های اجتماعی….۳۵
 • نژاد….۳۵
 • زبان….۳۵
 • مذهب….۳۵
 •  (۳-۶٫) ویژگی­های اقلیی: ….۳۶
 • اقلیم….۳۶
 • آب و هوا….۳۷

فصل چهارم ۴۴

۱-شنـاخت راه آهـن و سـابقه آن….۴۵

 • (۱-۱)سابقه تاریخی راه آهن در ایران و جهان….۴۵
 • (۱-۱-۱)تاریخچه راه آهن….۴۵
 • (۱-۱-۲)راه آهن در امریکا….۴۸
 • (۱-۱-۳) راه آهن اروپا….۴۸
 • ۱-۱-۴) تاریخچه احداث راه آهن در ایران….۵۱
 • )۱-۲( مزایای راه آهن در مقایسه با دیگر وسایل حمل ونقل….۵۲
 • (۱-۴) نتیجه گیری….۵۴
 • منابع….۵۶

۲- بــررسی و نـقد ایستــگاههای راه آهن نمـونه داخـلـی و خـارجـی….۵۷

 • (۲-۱) معماری ایستگاههای راه آهن….۵۸
 •  (۲-۱-۲)سازمان فضائی ایستگاههائی راه آهن….۵۹
 • (۲-۲)ایستگاه راه آهن تهران….۶۰
 • (۲-۲-۱) معرفی ایستگاه….۶۰
 • (۲-۲-۲) نتیجه گیری طراحی….۶۲
 • (۲-۳)ایستگاه راه آهن کرمان. ….۶۵
 • (۲-۳-۱) بررسی ایده طراحی….۶۵
 • (۲-۳-۲) بررسی پلانها….۶۵
 • (۲-۳-۳) بررسی نماها. ….۶۶
 • (۲-۳-۴) بررسی فضاها….۶۶
 • (۲-۳-۵) نتیجه گیری طراحی….۶۹
 • (۲-۴) ایستگاه راه آهن شرق- لیبسون (پرتغال)….۶۹
 •  (۲-۴-۱)معرفی طرح….۶۹
 •  (۲-۴-۲)نتیجه گیری طراحی….۶۹
 • (۲-۵) ایستگاه راه آهن خط قرمز در لوس آنجلس….۷۰
 • (۲-۵-۱) معرفی طرح….۷۰
 • (۲-۵-۲) نتیجه گیری طراحی….۷۰
 • (۶-۲) ایستگاه راه آهن لیون در فرانسه….۷۲
 • (۲-۶-۱)معرفی طرح….۷۲
 • (۲-۶-۲) نتیجه گیری طراحی….۷۳
 • (۲-۷) نتیجه گیری….۷۳
 • منابع: ….۷۵

۳- تعاریف وضوابط ایستگاه راه آهن….۷۶

 • (۳-۱)تعاریف….۷۶
 • (۳-۱-۱) تعریف ایستگاه….۷۶
 • (۳-۱-۲) انواع ایستگاه براساس موقیعت در شبکه راه آهن….۷۶
 • (۳-۲) فضاهای فنی ایستگاه راه آهن….۷۷
 • (۳-۲-۱) ایستگاه های مسافربری وفنی مسافری ….۷۷
 • (۳-۲-۱-۱): انواع کروی ایستگاههای مسافربری….۷۷
 • (۳-۲-۱-۲)عملکرد ایستگاههای مسافربری و انواع آن….۷۸
 • (۳-۲-۲) طبقه بندی، آرایش و طول خطوط راه آهن در ایستگاهها….۷۸
 • (۳-۳)ضوابط مربوط به فاصله و شیب وشعاع قوس خطوط و شعاع قوس خطوط راه آهن….۸۱
 • (۳-۴) نتیجه گیری…۸۱
 • منابع: ….۸۲

۴- استانداردها و ضوابط معماری ایستگاه راه آهن….۸۳

 • (۴-۱) دسته بندی فضاهای تشکیل دهنده ایستگاه راه آهن….۸۴
 • (۴-۲) بررسی و تحلیل فضاهای تشکیل دهنده ایستگاه راه آهن….۸۷
 • (۴-۲-۱) فضاهای مورد نیاز برای تهیه بلیط….۸۷
 • (۴-۲-۲) فضاهای خدمات رفاهی….۸۹
 • (۴-۲-۳): سکوهای مسافر وباری…..۹۱
 • (۴-۲-۳-۱) انواع سکوها و نحوه آرایش و قرار گیری آن ها….۹۱
 • (۴-۳-۲-۲) طول سکوها…..۹۱
 • (۴-۲-۳-۴) عرض سکوهاو پلکانهای سکوها…..۹۲
 • (۴-۲-۴)مدیریت مرکزی ایستگاه راه آهن…..۹۳
 • (۴-۲-۵) فضاهای انتظامی……۹۴
 • (۳-۲-۶) فضاهای فنی ایستگاه راه آهن…..۹۵
 • (۴-۲-۷) تأسیسات ایستگاه راه آهن….۹۵
 • (۴-۲-۸) ورودی و خروجی های ساختمان ایستگاه راه آهن…….۹۵
 • (۴-۲-۹) محوطه سازی سایت…..۹۵
 • (۴-۲-۱۰) پارکینگها……۹۵
 • (۴-۴-) نتیجه گیری……۹۷
 • منابع: ……۹۸

۵ حـوزه بـندی، بـرنامه فـیزیکی و دیـاگرام عمــلکردی…….۹۹

 • (۵-۱) نکات طراحی ایستگاه راه آهن……۱۰۰
 • (۵-۲) حوزه بندی فضاهای ایستگاه….۱۰۰
 • (۵-۳) طراحی کولاسیون خارجی ایستگاه….۱۰۱
 • (۵-۳-۲) سیرکولاسیون داخلی ایستگاه……۱۰۱
 • (۵-۴) ارتباط فضاهای تشکیل دهنده حرکت وسائل ایستگاه نقلیه ایستگاه راه آهن…۱۰۲
 • (۵-۵) نتیجه گیری…..۱۰۴
 • منابع…….۱۰۵
 • فصل پنجم .۱۰۶

 • ۱: جمع بندی و تدوین اصول طراحی از فصل مطالعات پروژه….۱۰۷

پیشنهاد ویژه

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وبسایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دانلود رساله کامل مجموعه ایستگاه راه آهن”