دانلود رساله معماری مرکز همایش های مردمی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

 

مرکز همایش های مردمی یکی از موضوعات مهم در طراحی می باشد که لازمش داشتن اطلاعات و دانش کافی قبل از طراحی می باشد. وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ در این بخش برای شما رساله ای تحت عنوان رساله معماری مرکز همایش های مردمی را در 336 صفحه با فرمت word آماده و مهیا کرده است. هدف از ارائه این رساله دست یابی دانشجویان به اطلاعات مفید و کامل در باره این موضوع می باشد. ما در این رساله موضوعات زیر را ممورد بررسی قرار داده ایم:

فهرست مطالب موضوعات مورد بحث در رساله معماری مرکز همایش های مردمی:

این رساله در 5 حوزه تقسیم بندی شده که در مجموع در 5 فصل به طور مفصل به موضوعات لازم پرداختیم:

 • فصل اول رساله معماری مرکز همایش های مردمی: مطالعات پایه
 • فصل دوم رساله معماری مرکز همایش های مردمی: بررسی تعاریف ـ و ضوابط عملکـردی کیفی
 • فصل سوم  رساله معماری مرکز همایش های مردمی: نیازهای فضایی و لازمه های کلی مراکز گردهمایی
 • فصل چهارم رساله معماری مرکز همایش های مردمی: بررسی فضاهای جمعی و سابق آن ها در ایران و جهان
 • فصل پنجم رساله معماری مرکز همایش های مردمی: بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات کامل

دانلود رساله معماری مرکز همایش های مردمیReviewed by موسی امینی on May 13Rating:

مرکز همایش های مردمی یکی از موضوعات مهم در طراحی می باشد که لازمش داشتن اطلاعات و دانش کافی قبل از طراحی می باشد. وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ در این بخش برای شما رساله ای تحت عنوان رساله معماری مرکز همایش های مردمی را در ۳۳۶ صفحه با فرمت word آماده و مهیا کرده است. هدف از ارائه این رساله دست یابی دانشجویان به اطلاعات مفید و کامل در باره این موضوع می باشد. ما در این رساله موضوعات زیر را ممورد بررسی قرار داده ایم:

فهرست مطالب موضوعات مورد بحث در رساله معماری مرکز همایش های مردمی:

حوزه اول :

 •  پیشنهاد طرح تحقیق …  ۱
 • پیشگفتار …  ۲
 • طرح موضوع واهمیت آن …  ۳
 • چیستی پروژه …  ۴

حوزه دوم:

فصل اول رساله معماری مرکز همایش های مردمی: مطالعات پایه

 • شناخت مراکز همایش …  ۷
 • تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی …  ۸
 • در دوران معاصـر …  ۱۰
 • تعریف مراکز همایش شهـری …  ۱۲
 • وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر …  ۱۲
 • ویـژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر …  ۱۳
 • سیتی هال …  ۱۴
 • تعریف سیتی هال …  ۱۵
 • تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر …  ۱۶
 • ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهـر مشهـد …  ۲۱
 • تجزیه و تحلیل کلی پراکنـدگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر مشهد …  ۲۲
 • طرح ایجاد مجتمـع های اداری خدماتی …  ۲۳
 • محاسن ایجاد مجتمـع اداری ـ خدماتی …  ۲۴
 • کاربـری های مستقـر …  ۲۵

فصل دوم رساله معماری مرکز همایش های مردمی: بررسی تعاریف ـ و ضوابط عملکـردی کیفی

 • انواع گردهم آیی و تعاریف آن …  ۲۸
 • کنفـرانس …  ۲۹
 • کنوانسیـون …  ۲۹
 • سمینار Seminar ….31
 • سمپوزیوم Symposium) …  ۳۱
 • میـزگرد (Round  Table) …  ۳۲
 • فوروم (Forum) …  ۳۳
 • مجمع (Assembly) …  ۳۳
 • کارگاه آمـوزشی (Workshop) …  ۳۳
 • سخنـرانی (Lecture) …  ۳۴
 • کمیسیـون (Commission) …  ۳۴
 • کمیتـه (Committee) …  ۳۴
 • مناظـره …  ۳۵
 • انستیتـو (Institute) …  ۳۵
 • جلسـه …  ۳۵
 • گروه بنـدی گردهمائی ها …  ۳۶
 • الف) گروه اجلاس های بستـه …  ۳۶
 • ب) گروه اجلاسهای باز …  ۳۶
 • انواع مراکز اجتماعات و استانـداردهای موجود …  ۳۷
 • تالار اجتماعات …  ۳۷
 • مراکز برگـزاری گردهمایی …  ۳۸
 • تالار و اصـول و معیارهای کلی در طراحی آن ها …  ۳۸
 • اکوستیک در تالارها …  ۳۹
 • حجم …  ۳۹
 • فرم …  ۴۰
 • پخشایی …  ۴۰
 • حـدود تقـریبی حجم سالن ها …  ۴۱
 • حجم مناسب فضاهای مختلف در مراکز گردهمایی به ازاء هر نفر شرکت کننده …  ۴۲

فصل سوم  رساله معماری مرکز همایش های مردمی: نیازهای فضایی ولازمه های کلی مراکز گردهمایی

 • فرم های مربوط به سطوح زیر بنا …  ۴۳
 • تنـوع بهره گیـری از فضا و قدرت در نوع سالنهای اجتماع …  ۴۶
 • سالنهائی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و کنگره طرح می شوند …  ۴۷
 • سالنهای هنری چندمنظوره …  ۴۷
 • تغییرات در ابعاد سالن …  ۴۸
 • پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها …  ۴۹
 • طراحی ادیتوریومها …  ۵۰
 • معیـارهای طراحی …  ۶۹
 • معیارهای مربوط به پخش صدا بدون استفاده از تجهیـزات صوتی …  ۶۹
 • تقویت و تعدیل صدا به کمک وسائل و تجهیـزات صوتی …  ۷۰
 • روابط بین سالن و صحنه …  ۷۳
 • ارتفاع شاخص دیـد به سکو …  ۷۵
 • ارتفاع صحنه یا سکو …  ۷۶
 • تراز چشم ناظر …  ۷۶
 • فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر …  ۷۶
 • حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا …  ۷۷
 • شیب کف سالن …  ۷۸
 • خطوط منظر …  ۷۹
 • زاویه دید به پرده نمایش …  ۷۹
 • فاصله دیـد …  ۸۰
 • زاویه قائم دیـد …  ۸۱
 • معیارهای مربوط به مشاهـده تصاویر تلویزیونی …  ۸۱
 • سکو یا صحنـه …  ۸۱
 • سقف ادیتوریوم و تأسیسات و تجهیـزات آن …  ۸۲
 • ملزومات مربوط به سقف صحنه برای نمایشهای بزرگ …  ۸۶
 • جایگاه …  ۸۷
 • گنجایش جایگاه …  ۸۷
 • آرایش جایگاه …  ۸۸
 • جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیـدن آن ها …  ۸۸
 • مبانی مربوط به اندازه های بدنی انسا …  ۸۹
 • وضعیت …  ۹۰
 • وزن …  ۹۰
 • ارتفاع …  ۹۱
 • زیردستی جهت نوشتن …  ۹۲
 • راحتی صندلی …  ۹۳
 • صندلی های ثابت ادیتـوریوم …  ۹۳
 • استانـدارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف …  ۹۵
 • بیرون صحنـه …  ۱۰۲
 • تراز هم سطح با کف صحنه اصلی …  ۱۰۲
 • تراز هم سطح با کف جایگاه …  ۱۰۳
 • تراز پائین تر از کف سالن …  ۱۰۳
 • تراز هم سطح با کف زیرزمین و انبارها …  ۱۰۳
 • صحنه های قابل برچیده شدن …  ۱۰۴
 • ابعاد صحنـه ها …  ۱۰۵
 • ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و نمایشهای معمولی …  ۱۰۵
 • ابعاد صحنه برای اجرای کنسرت های گروهی۱۰۶
 • اداره کردن صحنـه …  ۱۰۶
 • سیتم تعلیق …  ۱۰۷
 • صحنه هابا سکوهای بالا و پائین شونده …  ۱۱۰
 • جابجائی افقی صحنه …  ۱۱۰
 • ملزومات عمومی صحنه ها …  ۱۱۲

فصل چهارم رساله معماری مرکز همایش های مردمی: بررسی فضاهای جمعی و سابق آنها در ایران و جهان

 • ويژگي‌هاي عام فضاهاي جمعي …  ۱۲۲
 • ساختمان‌ها و فضاهاي همگاني ايران در دوره بعد از اسلام …  ۱۲۴
 • كاروانسراهاي ايران …  ۱۲۴
 • پيشينه تاريخي …  ۱۲۵
 • ويژگي‌هاي معماري كاروانسراهاي ايران …  ۱۲۷
 • ميادين …  ۱۲۹
 • ميدان، فضايي شهري براي گفت و گو …  ۱۲۹
 • نتيجه …  ۱۳۱
 • ميدان‌هاي پياده شهري …  ۱۳۲
 • تاريخچه مختصري از ميادين سنتي در ايران …  ۱۳۶
 • تاريخچه مختصري از ميادين اروپايي …  ۱۴۰
 • آگوارا …  ۱۴۱
 • فوروم …  ۱۴۱
 • پياتزا …  ۱۴۲
 • انواع ميدان …  ۱۴۳
 • ميدان‌هاي عمومي …  ۱۴۳
 • ميدان‌هاي تجاري …  ۱۴۳
 • ميدان حكومتي …  ۱۴۳
 • ميدان‌هاي نظامي …  ۱۴۴
 • ميدان‌هاي محله‌اي …  ۱۴۴
 • ميدان‌هاي ارتباطي …  ۱۴۴
 • ميدان ورزشي …  ۱۴۴
 • بررسي نمونه‌هايي از ميادين ايراني …  ۱۴۵
 • ميدان نقش جهان …  ۱۴۵
 • ميدان امام خميني در همدان …  ۱۴۸
 • حرم مطهر امام رضا (ع) …  ۱۴۹
 • بازار …  ۱۴۹
 • مقدمه …  ۱۴۹
 • مشخصات كاربردي عناصر متشكله بازارها و مراكز محله …  ۱۵۱
 • بازار مكان بنيادهاي جمعي …  ۱۵۲
 • نقش بازار در شهرهاي ايران (هسته اجتماعي- فرهنگي) …  ۱۵۳
 • بازار و توان فرهنگي آن …  ۱۵۴
 • بازار و محيط اقتصادي شهرها …  ۱۵۵
 • خصوصيات فضايي معماري معاصر …  ۱۵۶
 • فضاهاي همگاني در هم‌جواري‌هاي معماري معاصر ايران …  ۱۵۷

فصل پنجم رساله معماری مرکز همایش های مردمی: بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران

بخش اول رساله معماری مرکز همایش های مردمی

 • مقدمه …  ۱۶۰
 • رابطه فرهنگ و معماري …  ۱۶۸
 • معماري تاثير عوامل فرهنگي بر فرم …  ۱۷۱
 • الف- اهميت مفهوم شكل يا فرم در فرهنگ معماري …  ۱۷۱
 • ب: عوامل فرهنگي موثر در شكل گيري فضاي معماري …  ۱۷۵
 • ج: بازتاب فرهنگ در صورت فضاي معماري …  ۱۷۷
 • مباني فرهنگ ايران و تاثير آن بر معماري …  ۱۷۷
 • مفهوم سير از ظاهر به باطن در معماري اسلامي ايران …  ۱۸۲
 • عوامل بنيادي معماري در ايران …  ۱۸۳
 • اصل سير از كثرت به وحدت …  ۱۸۴
 • اصل سير از ظاهر به باطن …  ۱۸۵
 • اصل فراوري و انتظاع از طبيعت …  ۱۸۶
 • اصل ساماندهي اهداف كاركردي ، سازه اي و كالبدي …  ۱۸۶
 • شفافيت ( گسترة پهنة ديد ) …  ۱۸۷
 • هندسه …  ۱۸۸
 • هندسه علمي …  ۱۸۹
 • هندسه شهودي …  ۱۸۹
 • انعكاس …  ۱۹۲
 • اصل درون گرايي در عين برونگرايي …  ۱۹۲
 • درون گرايي …  ۱۹۳
 • تقارن …  ۱۹۵
 • تقارن به مثابه اصلي زيبا شناختي …  ۱۹۷
 • تقارن به عنوان اصلي در ساخت و ساز …  ۱۹۷
 • مركزيت …  ۱۹۹
 • محور گرايي …  ۲۰۰
 • سياليت ( گسترش پهنة ديد ) …  ۲۰۱
 • تباين يا نا همگوني …  ۲۰۱
 • تعادل و توازن …  ۲۰۲
 • سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل رده‌بندی فضايی) …  ۲۰۴
 • اصول و روش های طراحي شهري …  ۲۰۶
 • فضاي خارجي ، فضاي داخلي …  ۲۰۷
 • اصل سادگي و فضاي محصور در شهر ايران …  ۲۰۹
 • خصوصيت ايستايي و پويايي فضاي محصور …  ۲۱۰
 • اصل مقياس و تناسب …  ۲۱۱
 • اصل فضاهاي متباين …  ۲۱۲
 • اصل قلمرو …  ۲۱۲
 • اصل تركيب ( كمپوزيسيون ) …  ۲۱۳
 • آگاهي از فضا …  ۲۱۳

بخش دوم رساله معماری مرکز همایش های مردمی: نمونه های تطبیقی

 • مقدمه …  ۲۱۵
 • مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو …  ۲۱۵
 • سیتی هال لندن …  ۲۲۱
 • مجموعه تالار شهر جدید توکیو …  ۲۲۴
 • تالار شهر بوستون …  ۲۲۵
 • نمونـه های داخلی …  ۲۲۸
 • سیتی هال تهران …  ۲۲۸
 • تالار شهر تبریز …  ۲۹

بخش سوم رساله معماری مرکز همایش های مردمی : مطالعات زمینه

 • بازشناسی شهر مشهـد …  ۲۳۱
 • چگونگی پیدایش شهـر مشهـد …  ۲۳۱
 • سلسله مراتب رشـد تاریخی شهر مشهـد …  ۲۳۲
 • موقعیت جغرافیایی شهـر مشهـد …  ۲۳۴
 • مطالعات اقتصادی …  ۲۳۵
 • مطالعات جمعیتی …  ۲۳۶
 • عوامل اصلی رشد جمعیت شهر مشهـد …  ۲۳۷
 • نقاط و عناصـر شاخص شهر مشهـد …  ۲۳۸
 • تغییرات کالبـدی در قرن حاضر …  ۲۴۰
 • ساختار کالبـدی در قرن حاضر …  ۲۴۱
 • الگوی توسعـه شهـر مشهـد …  ۲۴۱
 • مطالعات اقليمي و بررسيهاي محيطي شهر مشهد …  ۲۴۲
 • موقعیت جغرافیایی شهر مشهد …  ۲۴۲
 • دما …  ۲۴۳
 • رطوبت نسبی …  ۲۴۴
 • تجزیه و تحلیل بارندگی …  ۲۴۴
 • وزش باد …  ۲۴۷
 • تابش آفتاب …  ۲۴۸
 • شرایط حرارتی در فضای آزاد …  ۲۴۸
 • پیشنهادات ماهانی …  ۲۴۸
 • پیشنهادات انجمن معماران آمریکا …  ۲۴۹
 • پیشنهادات طراحی در مشهد …  ۲۵۰
 • جهت استقرار ساختمان …  ۲۵۳
 • جهت استقرار ساختمانهای یک طرفه …  ۲۵۸
 • جهت استقرارساختمانهای دو طرفه …  ۲۵۹
 • بافت مجموعه …  ۲۶۰
 • الگوی اشغال زمین …  ۲۶۲
 • انتخاب مصالح ساختمانی …  ۲۶۲
 • عوامل موثر در مکانیابی پروژه …  ۲۶۳
 • دلایل انتخاب سایت …  ۲۶۳
 • از دیدگاه عملکردی و کارایی …  ۲۶۳
 • همجواری …  ۲۶۳
 • جوابگویی به نیازهای گروه های ذینفع …  ۲۶۴
 • مساحت …  ۲۶۴
 • مقیاس دانه بندی …  ۲۶۴
 • مناسب مکانی …  ۲۶۴
 • انطباق با کاربری اراضی شهری …  ۲۶۴
 • دسترسی به شبکه معابر …  ۲۶۶
 • هماهنگی با جهت توسعه شهر …  ۲۶۷
 • خوانایی سایت …  ۲۶۷

حوزه سوم رساله معماری مرکز همایش های مردمی : تجزیه وتحلیل

 • تبیین برنامه ها و اهداف پروژه …  ۲۷۰
 • شناسایی جمعیت مخاطب …  ۲۷۰
 • تبیین کلیت فعالیت ها وفضاهای پروژه …  ۲۷۱
 • تدوین مبانی نظری پروژه …  ۲۷۳
 • مبانی نظری عام …  ۲۷۳
 • مبانی نظـری خاص پروژه …  ۲۷۵
 • تعیین اجزاء وتدقیق برنامه فیزیکی …  ۲۷۷
 • فضای شهری و مردمی …  ۲۷۷
 • فضاهای مؤثـر در ایجاد یک فضای اجتماعی زنـده و پویا …  ۲۷۷
 • فضای شهـری روباز (میدان یک فضای همگانی) …  ۲۷۸
 • فضاهای شهری سر بسته …  ۲۷۹
 • فضای همگانی سرپوشیده …  ۲۷۹
 • سـرسـرا (فضای اطلاع رسانی) …  ۲۸۱
 • فروشگاه مرکـز …  ۲۸۲
 • تریا …  ۲۸۷۲
 • رستـوران …  ۲۸۲
 • نمایشگاه ها …  ۲۸۳
 • نمایشگاه دائمی مرکز …  ۲۸۳
 • نمایشگاه های موقت (عناصـر جامعـه مدنی مرکز) …  ۲۸۳
 • سالنهای سخنـرانی …  ۲۸۵
 • راهروهای تالار …  ۲۸۷
 • صوت و اکوستیک در تالار …  ۲۸۸
 • نورپـردازی تالار …  ۲۹۱
 • خروجی ها و ورودی های سالن …  ۲۹۱
 • سالن انتظار یا لابی …  ۲۹۲
 • نکاتی در مورد طراحی سالن انتظار …  ۲۹۲
 • سالن گردهمایی شهـری …  ۲۹۲
 • سالن با ظرفیت اندک …  ۲۹۵
 • سالنهای چنـدمنظـوره …  ۲۹۵
 • فضاهای همگانی در جهت تقویت عناصـر جامعـه مدنی …  ۲۹۶
 • حوزه مربوط به ارگانهای غیـردولتیNGO …   ۲۹۶
 • فضای مربوط به احزاب سیاسی …  ۲۹۸
 • فضای پاسخگـویی مسئولان …  ۲۹۸
 • کتابخانـه مرکز …  ۲۹۹
 • قفسه باز …  ۲۹۹
 • قسمت مطالعه …  ۲۹۹
 • قسمت قفسه بسته …  ۲۹۹
 • بخش اینترنت …  ۲۹۹
 • حـوزه اداری مرکز …  ۲۹۹
 • مدیـریت مرکز «بخش روابط عمومی» …  ۳۰۰
 • حـوزه معاونت امور اداری و مالی …  ۳۰۱
 • حـوزه معاونت فنی …  ۳۰۱
 • بخش خدمات …  ۳۰۲
 • سرویس های بهـداشتی …  ۳۰۲
 • پارکینگ …  ۳۰۲
 • نمازخانـه …  ۳۰۲

حوزه چهارم: طراحی

 • تحلیل وآنالیز سایت …  ۳۰۴
 • تجزیه وتحلیل زمین طرح …  ۳۰۴
 • هندسه زمین طرح …  ۳۰۴
 • سیستم های دسترسی …  ۳۰۴
 • محورهای دید مطلوب …  ۳۰۵
 • دیداز خارج از سایت به درون سایت …  ۳۰۵
 • دید از درون سایت به خارج سایت …  ۳۰۵
 • کاربری های مجاور سایت …  ۳۰۶
 • ابعاد و شیب زمین …  ۳۰۶
 • نتایج سایت آنالیز …  ۳۰۶
 • ملاحظات معماری مجموعه …  ۳۰۸
 • ملاحظات سازه ای مجموعـه …  ۳۱۰
 • ملاحظات تأسیساتی مجموعـه …  ۳۱۱
 • ارائه برنامه فیزیکی …  ۳۱۲

خلاصه ای از رساله معماری مرکز همایش های مردمی:

حوزه اول: پیشنهاد طرح تحقیق

پیشگفتار:

مشارکت به معنای عام خود از گذشته های بسیار دور در زندگی انسان وجود داشته ولی به معنای جدید خود بخصوص در عرصه ی سیاست پس از جنگ جهانی دوم در جهان غرب آغاز شده و به شرق گسترش یافت. این مشارکت در بعضی کشورهای صنعتی جهان (بخصوص آنهایی که در جنگ شکست خورده بودند) در زمینه ی اقتصاد و صنعت آغاز شد تا مردم را در حاکمیت شریک سازند و پایه های اقتصاد و صنعت مستحکم گردد و به اقتدار حکومت ها کمک کند و به حاکمیت مشروعیت بخشد. (نظر به تئوری ایجاد تمدن های بزرگ پس از جنگ های بزرگ) دخالت آگاهانه ی مردم در تمام عرصه های زندگی امروزه شرایطی را می تواند به وجود آورد که آنها بتوانند در سرنوشت خود مداخله نمایند.

طرح موضوع واهمیت آن:

حیات مدنی از جدی ترین موضوعاتی است که به جامعه ی بشری رنگ و بوی انسانی و حرکت و رشد می بخشد و فضای شهری از جمله فضاهایی است که حیات مدنی در آن جریان یافته وحادثه ها وواقعه ها رخ می دهند. وقایع و حوادث حیات مدنی را به حیات واقعه ای تبدیل نموده و سبب می گردند خاطره ها شکل گیرند. بنابراین فضای شهر مکان اصلی حیات واقعه ای است و محل انباشت خاطره های فردی و جمعی. با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین در ایران و روند رو به رشد آن نیاز به تبادل اطلاعات و مراودات فرهنگی در جهت بهتر شدن اداره ی امور شهرها امری لازم و ضروری می نماید.


پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وبسایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دانلود رساله معماری مرکز همایش های مردمی”