دانلود پروژه معماری رساله کامل پایانه مسافربری

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

رساله کامل پایانه مسافربری رساله ای کامل با 140 صفحه با فرمت word که توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آماده و مهیا گردیده است. در این رساله تمامی اطلاعات مربوط به کتابخانه در 7 فصل برای شما ارائه شده است. که بعد از پرداختن به کلیات به انواع پایانه مسافربری جاده‌ ای، فضاهای پایانه و خودروی طرح، برنامه ریزی کالبدی، معیارهای فنی طراحی پایانه مسافربری، ویژگی های جغرافیایی – اقلیمی و طراحی کالبدی و روند شکل گیری طرح پرداخته ایم که در ادامه به معرفی بیشتر این رساله کامل خواهیم پرداخت:

فهرست مطالب رساله کامل پایانه مسافربری:

 • فصل اول : کلیات
 • فصل دوم : انواع پایانه مسافربری جاده‌ ای
 • فصل سوم : فضاهای پایانه و خودروی طرح
 • فصل چهارم : برنامه ریزی کالبدی
 • فصل پنجم : معیارهای فنی طراحی پایانه مسافربری
 • فصل ششم : ویژگی های جغرافیایی – اقلیمی
 • فصل هفتم : طراحی کالبدی و روند شکل گیری طرح

قیمت : 35,000 تومان 25,000 تومان

توضیحات کامل

دانلود پروژه معماری رساله کامل پایانه مسافربریReviewed by ایوب مرادی on Sep 26Rating:

رساله کامل پایانه مسافربری رساله ای کامل با ۱۴۰ صفحه با فرمت word که توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آماده و مهیا گردیده است. در این رساله تمامی اطلاعات مربوط به کتابخانه در ۷ فصل برای شما ارائه شده است. که بعد از پرداختن به کلیات به انواع پایانه مسافربری جاده‌ ای، فضاهای پایانه و خودروی طرح، برنامه ریزی کالبدی، معیارهای فنی طراحی پایانه مسافربری، ویژگی های جغرافیایی – اقلیمی و طراحی کالبدی و روند شکل گیری طرح پرداخته ایم که در ادامه به معرفی بیشتر این رساله کامل خواهیم پرداخت:

پیشگفتار رساله کامل پایانه مسافربری:

شبکه راه‌های زمینی به علت وسعت کاربری های مختلف، سهولت دسترسی، هزینه کمتر و در اختیار بودن (به ویژه برای طبقات متوسط و کم درآمد جامعه )، نیز گستردگی آن به فراسوی مرزها، از پتانسیل و بهره دهی زیادی برای خدمت رسانی برخوردار است. نقاط شروع و پایان سفرهای زمینی از جمله اساسی ترین، مهمترین و بحرانی ترین گزینه های تصمیم گیری و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی جوامع محسوب شده و تشخیص و تعیین چنین مکان هایی در هر شهر و منطقه، از برترین استراتژی های توسعه شهری و منطقه ای به شمار می آید.

چکیده رساله کامل پایانه مسافربری:

هدف از طراحی پایانه مسافربری، طراحی مکانی مناسب برای ارتباط بین مسافرین و وسایل نقلیه بین شهری است. ورود ماشین به زندگی انسان باعث تغییرمقیاس در فضاهای معماری و شهری و در عین حال به وجود آوردن تغییر پدیده و مسائل جدید در شکل دهی فضاهای انسانی شده است و هدف از پژوهش رسیدن به مطالعات مدونی است که از ارتباط بین عناصر موجود در پایانه حاصل می شود به طوری که برنامه پروژه حاصل گردد و ارزش های سایت بازتاب شده در مراحل طرح به کار گرفته شود. از آنجا که عامل اساسی و غالب در پایانه های مسافربری عملکرد می باشد، رعایت پاسخگویی به آن اجتباب ناپذیر است، همچنین با توجه به برداشت های حسی که مراجعین به پایانه در یک زمان کوتاه و گذرا دارند به طوری‌که با هر سطح از فرهنگ و معلومات بتوانند در زمان های دیگر نیز خاطره اولین آشنایی خود را با شهر بیاد بیاورند و نیز ویژگی های اصلی آثار نمادین که خاطره آن در ذهن بیننده می ماند و دو اصل مهم ” ماندگاری و جاودانگی” است، در ارائه طرح مورد توجه قرارگرفته است.

فهرست مطالب رساله کامل پایانه مسافربری

فصل ۱ : کلیات                                                                                              

 • ۱-۱ پیشگفتار … ۲
 • ۱-۲ تاریخچه و قوانین … ۳
 • ۱-۳ تعاریف پایه … ۴

فصل ۲ : انواع پایانه مسافربری جاده ای

 • ۲-۱ انواع گونه بندی پایانه ها … ۸
 • ۲-۱-۱ مقدمه … ۸
 • ۲-۱-۲ انواع پایانه از نظر حوزه عملیات … ۸
 • ۲-۱-۲-۱ پایانه های مسافری داخلی … ۸
 • ۲-۱-۲-۲ پایانه های مسافری مرزی … ۸
 • ۲-۱-۳ انواع پایانه از نظر نوع مالکیت … ۹
 • ۲-۱-۴ انواع پایانه از نظر الگوهای قابل طراحی … ۹
 • ۲-۱-۴-۱ پایانه تک بنایی … ۹
 • ۲-۱-۴-۲ پایانه چند بنایی … ۱۱
 • ۲-۱-۵ انواع پایانه از نظر عملکرد … ۱۲
 • ۲-۱-۶ انواع پایانه از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا(عملکرد) … ۱۳

فصل ۳ : فضاهای پایانه و خودروی طرح

 • ۳-۱ فضاهای پایانه … ۱۶
 • ۳-۱-۱ مقدمه … ۱۶
 • ۳-۱-۲ سکوها … ۱۷
 • ۳-۱-۲-۱ سکوهای خطی … ۱۷
 • ۳-۱-۲-۲ سکوهای دندانه دار … ۱۸
 • ۳-۱-۲-۳ سکوهای زاویه دار … ۱۸
 • ۳-۱-۲-۴ سکوهای میان گذر … ۱۸
 • ۳-۱-۳ سالن ها … ۱۹
 • ۳-۱-۴ امور اداری، انتظامی و شرکت های حمل و نقل … ۱۹
 • ۳-۱-۴-۱ امور اداری … ۱۹
 • ۳-۱-۴-۲ بخش انتظامی … ۱۹
 • ۳-۱-۴-۳ شرکت های حمل و نقل … ۲۰
 • ۳-۱-۵ خدمات رفاهی مسافرین … ۲۰
 • ۳-۱-۶ خدمات جانبی خودروها … ۲۱
 • ۳-۱-۷ خدمات رفاهی رانندگان … ۲۲
 • ۳-۱-۸ فضاهای باز و دسترسی ها … ۲۲
 • ۳-۱-۹ ورودی ها، خروجی ها و مسیرهای ارتباطی … ۲۲
 • ۳-۱-۱۰ پارکینگ ها … ۲۳
 • ۳-۱-۱۱ تأسیسات زیربنایی … ۲۳
 • ۳-۲ خودروی طرح … ۲۳

فصل ۴ : برنامه ریزی کالبدی

 • ۴-۱ مقدمه … ۲۶
 • ۴-۲ سطوح ارائه خدمات … ۲۶
 • ۴-۳ سیاست های کلی در طراحی و مکان یابی پایانه ها … ۲۶
 • ۴-۳-۱ معیارهای مکان یابی پایانه های مسافری … ۲۷
 • ۴-۴ برنامه ریزی فیزیکی پایانه های مسافری … ۲۸
 • ۴-۴-۱ روشهای محاسبه ظرفیت پایانه … ۲۹
 • ۴-۴-۲ الگوریتم محاسبه ظرفیت پایانه … ۲۹
 • ۴-۵ برنامه ریزی فیزیکی پایانه متمرکز … ۳۰
 • الف : سالن کانونی پایانه … ۳۲
 • ب : سالن عمومی پایانه … ۳۲
 • ج : سالن فروش بلیت … ۳۴
 • د : سالن انتظار مسافر … ۳۴
 • ﻫ : خدمات جنبی خودروها … ۳۵
 • و : خدمات رفاهی رانندگان … ۳۷
 • ز : رستوران و چایخوری مراجعین … ۳۸
 • ح : بخش اداری … ۳۸
 • ط : توقفگاه ها … ۳۸
 • ی : سکوها … ۴۵

فصل ۵ : معیارهای فنی طراحی پایانه مسافربری

 • ۵–۱ مقدمه … ۵۱
 • ۵-۲ معیارهای فنی عمومی طراحی انواع پایانه … ۵۲
 • ۵–۲-۱ بستر طرح … ۵۲
 • ۵–۲-۱–۱ بستر طبیعی طرح … ۵۲
 • ۵–۲–۱–۱–۱ عوامل اقلیمی … ۵۲
 • ۵–۲–۱–۱–۲ بستر جغرافیایی … ۵۴
 • ۵–۲–۱–۲ بستر مصنوع طرح … ۵۶
 • ۵–۲–۱–۲–۱ سیمای شهر … ۵۶
 • ۵–۲–۱–۲–۲ عناصر کیفی شهر … ۵۷
 • ۵–۲–۱–۳ بستر اجتماعی و فرهنگی … ۵۷
 • ۵–۲–۲ ملاحظات طراحی سازه پایانه ها … ۵۸
 • ۵–۲–۲–۱ آیین نامه ها و دستورالعمل های طراحی مرتبط … ۵۸
 • ۵–۲–۲–۲ مباحث بارگذاری … ۵۸
 • ۵–۲–۲–۳ مباحث انتخاب سیستم سازه ای مناسب … ۵۹
 • ۵–۲–۲–۴ مباحث ویژه طراحی سازه ای … ۶۰
 • ۵–۲–۳ تأسیسات … ۶۱
 • ۵–۲–۳–۱ مباحث تأسیسات مکانیکی … ۶۱
 • ۵–۲–۳–۲ مباحث تأسیسات الکتریکی … ۶۲
 • ۵–۲–۳–۳ ایمنی … ۶۳
 • ۵–۲–۴ مسائل زیست محیطی … ۶۳
 • ۵-۳ بررسی نمونه مشابه … ۶۴
 • ۵-۳-۱ پایانه مسافربری تبریز … ۶۴
 • ۵-۳-۲ پایانه مسافربری کاوه اصفهان … ۶۷
 • ۵-۳-۳ پایانه اتوبوس بندر نیویورک … ۷۱
 • ۵-۳-۴ پایانه  TWA … 74

فصل ۶ : ویژگی های جغرافیایی اقلیمی

 • مطالعات محیطی … ۸۹
 • مطالعات محیطی شهر اراک … ۸۹
 • معرفی سایت … ۸۹
 • شهرستان اراک … ۹۱
 • موقعیت وتقسیمات جغرافیایی … ۹۲
 • ویژگی های تاریخی … ۹۳
 • وجه تسمیه … ۹۴
 • ویژگی های بومی … ۹۶
 • بافت شهری … ۹۶
 • بازشوها و پنجرها … ۹۶
 • جهت گیری بناها … ۹۷
 • پوشش بام ها … ۹۷
 • فرم بناها … ۹۷
 • مصالح ساختمانی … ۹۸
 • معابر و گذرها … ۹۹
 • پوشش و سطوح بناها … ۹۹
 • مشخصه های دمایی سالانه در مناطق مختلف استان … ۱۰۰
 • ساختمان سنی جمعیت استان … ۱۰۰
 • جهت استقرارساختمانها وتابش آفتاب … ۱۰۳

فصل ۷ : طراحی کالبدی

 • ۷-۱ بستر طرح … ۱۰۸
 • ۷-۱-۱ اولویت های انتخاب شهر بعنوان بستر طرح … ۱۰۸
 • ۷-۱-۲ تحلیل سایت … ۱۰۸
 • ۷-۱-۳ دلایل انتخاب سایت … ۱۰۹
 • ۷-۲ روند طراحی … ۱۱۰
 • ۷-۲-۱ مبانی نظری و ایده طراحی … ۱۱۰
 • ۷-۲-۱-۱ کاروانسرا ها … ۱۱۳
 • ۷-۲-۱-۱-۱ شكل كاروانسرا در اقليم هاي مختلف ايران … ۱۱۴
 • ۷-۲-۱-۱-۲ كالبدشناسي كاروانسراها … ۱۱۶
 • ۷-۲-۱-۲ تطبیق کلی فرم کاروانسرا در طرح پایانه … ۱۱۸
 • ۷-۲-۲ معرفی طرح … ۱۱۹
 • ۷-۲-۲-۱ ورودی­ها و خروجی­ ها … ۱۱۹
 • ۷-۲-۲-۲ سالن ها … ۱۱۹
 • ۷-۲-۲-۳ سکو ها … ۱۲۱
 • ۷-۲-۲-۴ بخش اداری … ۱۲۱
 • ۷-۲-۲-۵ بخش خدمات رفاهی رانندگان … ۱۲۱
 • ۷-۲-۲-۶ بخش خدمات جانبی خودرو … ۱۲۲
 • ۷-۲-۲-۷ توقفگاه ها … ۱۲۳
 • ۷-۲-۲-۸ فضای سبز … ۱۲۳
 • ۷-۲-۲-۹ سازه در طرح … ۱۲۳
 • ارائه نقشه های معماری طرح ترمینالمسافربریش شهرستان اراک … ۱۲۵
 • تصاویر و رندرهای طرح … ۱۳۵
 • منابع و ماخذ … ۱۳۸

پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وبسایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دانلود پروژه معماری رساله کامل پایانه مسافربری”