پروژه معماری کارآموزی ساختمان های فلزی

2 نقد و بررسی

پروژه معماری کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی

پروژه معماری کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی عنوان پست امروز فروشگاه معماری وب سایت نوین آرچ می باشد. پروژه معماری کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی در 61 صفحه در قالب word جمع آوری و همراه با تصاویر و نمودارها در سه فصل به طور کامل تدوین شده است در پایان این پروژه معماری 200 نکته اجرایی توسط کارآموز نوشته شده است.

سر فصل های پروژه معماری کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی

 • فصل اول
 • مقدمه
 • شرح: مدیریت کارهای ساختمانی
 • فصل دوم
 • محل احداث پروژه
 • انواع نقشه های ساختمانی
 • روش های اجراء
 • روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی
 • ساختمانهای اسکلت فلزی
 • اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی
 • ستون
 • دسته های اتصال
 • چگونگی اتصال تیر به ستون
 • نکاتی در مورد ساخت تیرها
 • وصل تیرهای سراسری
 • وصل نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر
 • تیرچه
 • پروفیل های اتصال و میل مهار
 • بادبند
 • پله
 • سقف تیرچه بلوک
 • فصل سوم
 • مزایای و معایب ساختمان فلزی
 • مراحل کامل اجرای یک پروژه ساختمانی
 • نکات اجرایی در اجرای ساختمان
 • ضمائم
پروژه کاراموزی ساختمان
پروژه کاراموزی ساختمان

قیمت : 15,000 تومان 9,000 تومان

توضیحات کامل

پروژه معماری کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی

پروژه معماری کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی عنوان پست امروز فروشگاه معماری وب سایت نوین آرچ می باشد. پروژه معماری کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی در ۶۱ صفحه در قالب word جمع آوری و همراه با تصاویر و نمودارها در سه فصل به طور کامل تدوین شده است در پایان این پروژه معماری ۲۰۰ نکته اجرایی توسط کارآموز نوشته شده است.

سر فصل های پروژه معماری کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی

 • فصل اول
 • مقدمه
 • شرح: مدیریت کارهای ساختمانی
 • فصل دوم
 • محل احداث پروژه
 • انواع نقشه های ساختمانی
 • روش های اجراء
 • روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی
 • ساختمانهای اسکلت فلزی
 • اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی
 • ستون
 • دسته های اتصال
 • چگونگی اتصال تیر به ستون
 • نکاتی در مورد ساخت تیرها
 • وصل تیرهای سراسری
 • وصل نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر
 • تیرچه
 • پروفیل های اتصال و میل مهار
 • بادبند
 • پله
 • سقف تیرچه بلوک
 • فصل سوم
 • مزایای و معایب ساختمان فلزی
 • مراحل کامل اجرای یک پروژه ساختمانی
 • نکات اجرایی در اجرای ساختمان
 • ضمائم
پروژه کاراموزی ساختمان
پروژه کاراموزی ساختمان

کلیات پروژه معماری کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی

پروژه معماری کارآموزی ساختمان های فلزی در سه فصل جمع آوری شده است که فصل اول این پروژه به چگونگی انجام کارهای ساختمانی از ابتدا یعنی فاز مطالعاتی پروژه و همچنین مراحل اداری و شروع پروژه نیز شرح داده شده است. این توضیحات نیز در قالب نمودار نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم این پروژه مراحل شروع پروژه و آشنایی برا مراحل اجرایی پروژه را توضیح داده است و همچنین تو ضیحیاتی درباره طراح ساختمان مهندس محاسب سازنده گان و مجریان کارگاه ارائه شده است در این فصل تو ضیحات اصلی دوره کارآموزی نیز ارائه شده است درفصل سوم از پروژه معماری کارآموزی توضیحاتی در باره مزایا و معایب ساختمانهای فلزی بیان شده است در پایان این فصل نکاتی از مراحل اجرای ساختمانهای فلزی ارائه شده است.

ساختمانی اسکلت فلزی

اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

مزایای ساختمان فلزی

مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ، به این علت در دهانه های بزرگ سوله ها و ساختمان های مرتفع ، ساختمانهائی که برزمینهای سست قرارمیگیرند ، حائز اهمیت فراوان میباشدفلز در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقیق تهیه میشود ، یکنواخت بودن خواص آن میتوان اطمینان کرد و خواص آن بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد ، اطمینان در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضریب اطمینان کوچک مؤثر است که خود صرفه جو یی در مصرف مصالح را باعث می شود.

معایب ساختمانهای فلزی

ضعف در دمای زیاد مقاومت س اختمان فلزی با افزایش دما نقصان می یابد . اگر دکای اسکلت فلزی از ۵۰۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد برسد ، تعادل ساختمان به خطر می افتد . خوردگی و فساد فلز در مقابل عوامل خارجی قطعات مصرفی در ساختمان فلزی در مقابل عوامل جوی خورده شده و از ابعاد آن کاسته میشود و مخارج نگهداری و محافظت زیاد است . تمایل قطعات فشاری به کمانش  با توجه به اینکه قطعات فلزی زیاد و ابعاد مصرفی معمولا” کوچک است ، تمایل به کمانش در این قطعات یک نقطه ضعف بحساب می رسد.

2 نقد وبررسی برای پروژه معماری کارآموزی ساختمان های فلزی

 1. نمره 5 از 5

  سلام
  این گزارش کاراموزی از زبان کاراموز نوشته شده یا اینکه از کتاب و مقالات و اینترنت هستش؟
  و اینکه چه تعداد عکس در این فایل میباشد

  • سلام دوست عزیز با شماره
   ۵۲۰۰۷۱۷ ۰۹۳۳
   تماس بگیرید تا راهنمایی شوید

 2. نمره 5 از 5

  و اینکه در کدام شهر میباشد

افزودن نقد و بررسی