رساله

دانلود رساله کارشناسی طراحی سینما


23,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 5 دسامبر, 2018

رساله کارشناسی طراحی سینما در چهار فصل و 160 صفحه جمع آوری شده است که در مجموع به مطالعات معماری و اصول طراحی معماری سینما و نهایتا ارائه طراحی نهایی می پردازد.وب سایت معماری نوین ارچ ارائه دهنده پروژه معماری و پاورپوینت معماری دروس دانشگاهی درتمامی مقاطع تحصیلی می باشد.پروژه های مورد نظر خود را از فروشگاه معماری با بیشترین تخفیف وبالاترین کیفیت دریافت کنید.

چکیده

سینما بیشتر وموثرتر از سایر گونه های بیانی  قادر به تاثیر گذاری مثبت و منفی  برداری مخاطب خویش می باشد.در این میان سینماهای فرهنگی ،هنری به عنوان  یکی از انواع گونه های  سینمائی از آنجا که با حوزهای شعرسازی ،فرهنگی ،هنری،اجتماعی ،بیانی ،معماری  و غیره  کار وارد و به طریق برتر از سایر  گونه ها قادر خواهد بود تاچکونگی روابط اجتماعی  و فرهنگی  میان افرادجامعه نقش داشته باشد و در جهت فرهنگ  جامعه خویش در رفع مشکل کنونی  کشور بر داریم . این  رساله کارشناسی طراحی سینما به بررسی عوامل  ناکامی  سینمای ایران و همچنین عدم توجه به مکانهای  سینمائی و فضای های  معماری و تاثیر معماری بر سینما و بالعکس  ونحوه جذب مخاطب می پردازد ،همچنین سینما و معماری و نسبت  های  آنها،شباهت ها و کاربردها مورد بازبینی  قرار می گیرید .