موزه جنگ

دانلود رساله پایان نامه موزه موسیقی


25,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 12 دسامبر, 2018

رساله پایان نامه موزه موسیقی دارای 136 صفحه با فرمت word در 8 فصل تنظیم شده است.که ابتدا به مطالعات عمومی درباره موسیقی پرداخته شده است و در گام اول مطالبی مانند تاریخچه موسیقی و ارکان و اجزاء تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گرفته است. در قدم بعدی مسایل فنی مربوط به سالنهای موسیقی گردآوری و دسته بندی شده است. در مرحله بعد به منظور اینکه مطالب ذکر شده در فصول قبل واضح تر و کارا تر باشند به بررسی چند نمونه موفق در دنیا پرداخته شده است.پس از تمام این مطالعات مقدمات طراحی فراهم گردید و اولین گام به سمت طراحی با انتخاب مناسب سایت پروژه و بررسی پتانسیل های آن برداشته شد. گام بعدی تعیین مبانی نظری و تئوریهای موثر در طراحی بود که در فصلی تحت عنوان مبانی نظری ارائه گردیده است…

 فهرست در رساله پایان نامه موزه موسیقی

  • چکیده …1
  • مقدمه …2
  • فصل اول : کلیات
  • فصل دوم: ادبیت موضوع
  • فصل سوم: مبانی نظری طرح
  • فصل چهارم: بررسی نمونه های مشابه
  • فصل پنجم: بررسی محیط پیرامون طرح (اقلیم)
  • فصل ششم: معرفی و تحلیل سایت
  • فصل هفتم: برنامه فیزیکی
  • فصل هشتم: معرفی طرح معماری