رساله
طراحی پروژه مجتمع مسکونی 70 واحدی
رساله
طراحی پروژه مجتمع مسکونی 70 واحدی

دانلود رساله طراحی مجتمع مسکونی


23,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 15 دسامبر, 2018

رساله طراحی مجتمع مسکونی رساله ای کامل در 174 صفحه با فرمت Word که توسط وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما آماده و مهیا شده است. این رساله در 5 فصل که شامل کلیات، ادبیات موضوع، مطاعات اقلیمی و تحلیل سایت، تبین طرح و معماری، و ضوابط و طراحی می باشد. شما می توانید پروژه معماری کامل طراحی مجتمع مسکونی مربوط به این رساله از همین وبسایت و با کلیک در اینجا خریداری کنید.

مهمنرین سرفصل های رساله طراحی مجتمع مسکونی:

  • چکیده
  • مقدمه
  • فصل اول: کلیات طرح (بیان مسئله، روش تحقیق، فرآیند تحقیق و…)
  • فصل دوم: ادبیات موضوع ( تعریف مسکن، مفاهیم کلی مرتبط با نیازها و هدف های کلی مسکن و…)
  • فصل سوم: مطالعات اقلیمی شهر ایلام ( شما میتوانید اقلیم تمامی شهرهای ایران را از همین وبسایت دانلود کنید.)
  • فصل چهارم: تبین طرح و معماری و ضوابط طراحی ( شامل استانداردها و اصول طراحی)
  • فصل پنجم: فرآیند طراحی
  • منابع