دانلود رساله معماری طراحی هتل (تفریحی-توریستی)

دانلود رساله معماری طراحی هتل (تفریحی-توریستی)


27,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 3 دسامبر, 2018

بررسی اجمالی محصول

وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ در ادامه رساله های معماری خود، در این بخش به یکی دیگر از موضوعات پرطرفدار معماری پرداخته و برای شما دانشجویان و علاقمندان رساله ای تحت عنوان رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی) را آورده است. با توجه به اهمییت اقامت توریست ها و گردشگران تصمیم گرفتیم تا به این موضوع مهم بپردازیم. شما میتوانید پروژه معماری مربوط به این رساله را از همین وبسایت دریافت نمایید. وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ در رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی) موارد زیر را مورد بررسی قرار داده است:

 • فصل اول رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی) : شناخت موقعیت پروژه
 • فصل دوم رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی) : شناخت موضوع و مباني نظري
 • فصل سوم رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی): بررسی نمونه های مشابه
 • فصل چهارم رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی): ضوابط و استانداردهای طراحی وبرنامه فیزیکی
 • فصل پنجم رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی) : تحلیل سایت و روند طراحی
 • فصل ششم رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی) : نتیجه گیری،گزینه های طراحی و نقشه های پروژه

نقد و بررسی : دانلود رساله معماری طراحی هتل (تفریحی-توریستی)

وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ در ادامه رساله های معماری خود، در این بخش به یکی دیگر از موضوعات پرطرفدار معماری پرداخته و برای شما دانشجویان و علاقمندان رساله ای تحت عنوان رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی) را آورده است. با توجه به اهمییت اقامت توریست ها و گردشگران تصمیم گرفتیم تا به این موضوع مهم بپردازیم. شما میتوانید پروژه معماری مربوط به این رساله را از همین وبسایت دریافت نمایید. وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ در رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی) موارد زیر را مورد بررسی قرار داده است:

فهرست مطالب رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی):

 • مقدمه ….  ۱

فصل اول رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی) : شناخت موقعیت پروژه

 • ۱ـ ۱ ـ ۱ـ معرفی استان و اقلیم وآب وهوای آن …. ۲
 • ۲ـ ۱ ـ۱ـ  موقعیت قرارگیری در ابعاد استان …. ۴
 • ۳ـ ۱ ـ۱ـ  تاریخچه شهرستان جلفا …. ۷
 • ۴ـ ۱ ـ ۱ـ  دسترسی ها …. ۹
 •  ۵ ـ۱ ـ ۱ـ بنای تاریخی …. ۱۳
 • ۶ ـ۱ ـ ۱ـ اقلیم …. ۲۶
 • ۲-۱ تنظیم شرایط محیطی …. ۳۱

  فصل دوم رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی) : شناخت موضوع و مباني نظري

 • ۱ـ ۲ ـ تحلیل گردشگری …. ۳۶
 • ۱ـ ۱ ـ۲ ـ مفهوم تفرج …. ۳۷
 • ۲ـ ۱ ـ۲ ـ نیازهای تفرجی و ریشه های آن …. ۳۷
 • ۳ـ ۱ ـ۲ ـ برنامه ریزی تفرج و پیامدهای آن …. ۳۸
 • ۴ـ ۱ ـ ۲ ـ تفرج و عوامل اقتصادی …. ۳۹
 • ۵ـ ۱ ـ ۲ ـ توسعه اقتصاد کلان …. ۳۹
 • ۶ـ ۱ ـ۲ـ اصول برنامه ریزی و طراحی فضاهای تفرجی …. ۴۱
 • ۷ـ ۱ ـ۲ـ مجتمع های تفریحی توریستی …. ۴۲
 • ۸ـ ۱ ـ۲ـ تنوع واحد های ارائه خدمات گردشگری …. ۴۳
 • ۹ـ ۱ ـ ۲ ـ جایگاه ایران در صنعت توریسم …. ۴۴
 • ۱۰ـ ۱ ـ ۲ ـ بررسی وضعیت اقتصادی گردشگری استان آذربایجان شرقی و شهرستان جلفا …. ۴۴
 • ۱۱ـ ۱ ـ ۲ ـ میزان هزینه در طول اقامت …. ۴۵
 • ۲ـ۲ـ تاریخچه سیر و سفر …. ۴۶
 • ۱ـ ۲ـ ۲ ـ سير و سفر تا پيش از عصر حاضر …. ۴۷
 • ۲ـ ۲ـ ۲ـ سير و سفر در دوران معاصر ….  ۴۷
 • ۳ـ ۲ـ ۲ـ پديده جهانگردي ….  ۴۸
 • ۳ـ ۲ ـ تقسيم بندي تفريح يا گذران اوقات فراغت …. ۴۸
 • ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ تقسيم بندي بر اساس زمان …. ۴۸
 • ۲ـ ۳ ـ ۲ ـ تقسيم بندي در رابطه با علت سفرهاي توريستي ….  ۴۹
 • ۴ ـ ۲ ـ بررسي امكانات موجود …. ۴۹
 • ۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ جاذبه هاي توريستي ايران ….  ۵۰
 • ۱ـ ۱ ـ ۴ـ ۲ ـ جاذبه هاي طبيعي ….  ۵۰
 • ۲ـ ۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ جاذبه هاي فرهنگي ـ هنري ….  ۵۱
 • ۲ـ ۴ ـ۲ ـ مناطق توريستي ايران ….  ۵۱
 • ۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ امكانات زير بنايي سير و سفر …. ۵۱
 • ۱ـ ۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ خدمات بين راهي …. ۵۲
 • ۲ـ ۳ ـ ۴ ـ ۲ـ امكانات اقامتي …. ۵۲
 • ۳ـ ۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ امكانات تفريحي …. ۵۳

فصل سوم رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی): بررسی نمونه های مشابه

 • ۱ـ ۳ـ نمونه هاي خارجي …. ۵۵
 • ۱ـ ۱ـ ۳ـ هتل كيوكرا …. ۵۵
 • ۲ـ ۱ـ ۳ ـ هتل  سوئيس …. ۵۹
 • ۳ـ ۱ـ ۳ـ هتل  هسپريا …. ۶۰
 • ۴ـ ۱ـ ۳ ـ هتل  شرايتون …. ۶۲
 • ۲ـ ۳ ـ نمونه هاي داخلي …. ۶۳
 • ۱ـ ۲ـ ۳ ـ هتل نارنجستان …. ۶۳
 • ۲ ـ ۲ـ ۳ ـ هتل  شايگان كيش …. ۶۴
 • ۳ـ ۲ـ ۳ ـ هتل  قصر  مشهد …. ۶۶

فصل چهارم رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی): ضوابط و استانداردهای طراحی وبرنامه فیزیکی

 • ۱ـ۴ـ  آشنايي با مفهوم اسكان …. ۶۸
 • ۲ـ۴ـ  انواع مكان‌هاي اقامت …. ۶۸
 • ۳ـ ۴ـ  آشنايي با مفهوم كلي و اهداف  هتل …. ۶۸
 • ۱ـ ۳ ـ ۴ـ  دسته بندي هتل ها از لحاظ نوع فعاليت …. ۶۹
 • ۲ـ۳ ـ ۴ـ  طبقات  اتاقهاي مهمان …. ۷۲
 • ۳ـ۳ ـ ۴ـ   اتاق ها …. ۷۷
 • ۴ـ۳ ـ ۴ـ  سوئيت ها …. ۸۲
 • ۴ـ ۴ـ  فضاهاي عمومي …. ۸۶
 • ۱ـ۴ ـ ۴ـ  دسترسي ها و وروديها به هتل …. ۸۶
 • ۲ـ۴ ـ ۴ـ  لابي …. ۸۷
 • ۳ـ۴ ـ ۴ـ  فضاهاي عرضه غذا و نوشيدني …. ۹۰
 • ۴ـ۴ ـ ۴ـ  فضاهاي برگزاري مراسم و جلسات …. ۹۰
 • ۵ ـ۴ ـ ۴ـ  فضاهاي ورزشي …. ۹۱
 • ۵ ـ ۴ـ  فضاي دفاتر اداري و فضاهاي خدماتي …. ۹۴
 • ۱ ـ ۵ ـ ۴ـ  دفاتر اداري …. ۹۴
 • ۲ ـ ۵ ـ۴ـ  بخش آماده سازي غذا و نگهداري آن …. ۹۷
 • ۳ـ ۵ ـ۴ـ  بار انداز  مواد اوليه ، زباله  و انبار عمومي …. ۱۰۰
 • ۴ـ ۵ ـ۴ـ  بخش كاركنان …. ۱۰۲
 • ۵ ـ ۵ ـ۴ـ  رختشويخانه  و خانه داري …. ۱۰۳
 • ۶ ـ ۵ ـ۴ـ  فضاهاي تاسيسات  ( مهندسي و مكانيكي) …. ۱۰۴
 • ۷ـ ۵ ـ۴ـ  پاركينگ …. ۱۰۶
 •  ۶ -۴-۴  استانداردهاي هتل …. ۱۰۸
 • ۷ -۴-  برنامه فیزیکی ….۱۱۰
 • ۱ـ ۷ ـ۴ـ  عرصه اقامتي …. ۱۱۳
 • ۲ـ ۷ ـ۴ـ  عرصه عمومي …. ۱۱۴
 • ۳ـ ۷ ـ۴ـ  عرصه اداري …. ۱۱۷
 • ۴ـ ۷ ـ۴ـ  عرصه خدماتي …. ۱۱۹

فصل پنجم رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی) : تحلیل سایت و روند طراحی

 • ۱ـ ۵ـ وضعیت قرارگیری سایت نسبت به شهر …. ۱۲۳
 • ۲ـ ۵ـ محدوده سایت …. ۱۲۳
 • ۳ـ ۵ ـ وضعیت دسترسی موجود …. ۱۲۴
 • ۴ـ ۵ ـ وضعيت آلودگي صوتي …. ۱۲۵
 • ۵ـ ۵ ـ ديد به بيرون سايت …. ۱۲۵                 

فصل ششم رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی) : نتیجه گیری،گزینه های طراحی و نقشه های پروژه

 • ۱ ـ۶ـ اهداف …. ۱۲۶
 • ۱ ـ۶ـپلان ها و حجم …. ۱۳۰
 •  سایت پلان …. ۱۳۱
 • پلان طبقه زیرزمین …. ۱۳۲
 • پلان طبقه همکف …. ۱۳۳
 • پلان طبقه اول …. ۱۳۴
 • پلان طبقه  دوم و سوم …. ۱۳۵
 • پلان طبقه چهارم …. ۱۳۶
 • پلان پلان پشت بام …. ۱۳۷
 • نماها …. ۱۳۸
 • برش ها …. ۱۳۹
 • رندر …. ۱۴۰

خلاصه ای از رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی):

مقدمه رساله معماری طراحی هتل (تفریحی – توریستی):

گردشگري ، شناخت ساير فرهنگ ها ، ترويج پيوند هاي نزديكتر و صلح بين مردم را فراهم مي آورد و مرزهاي ذهن را گسترش مي دهد . گردشگري در جستجوي شرايط رفاهي و امكانات پذيرايي است. از ديدگاه گردشگر ، گردشگري در واقع بايد راه هاي فرار از فشارها و تنش هاي روزمره و غرق شدن فرد در محيطي متفاوت و شادي بخش در مواجهه با يك فرهنگ متفاوت فراهم مي آورد. با در نظر داشتن ضرورت اقامتگاه هاي گردشگري به عنوان پديده اي اقتصادي كه جهش كرده و در حال گسترش است. ما مجبوريم راهي پيدا كنيم تا اين صنعت را به صورت امري پايدار در آوريم و دروازه گردشگري را به سمت دوره اي جديد از اكتشافات فرهنگي و فضايي خاطره انگيز باز كنيم. امروزه با رونق گردشگري نياز به مجموعه هاي اقامتي تفريحي براي مسافران و گردشگران بيشتر احساس مي شود.

پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وبسایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دانلود رساله معماری طراحی هتل (تفریحی-توریستی)”