دانلود رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی(کارشناسی ارشد)

دانلود رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی(کارشناسی ارشد)


100,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 3 دسامبر, 2018

بررسی اجمالی محصول

جمع آوری مطالب و مطالعات اولیه در طراحی معماری تز ها و پایان نامه های معماری در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری یکی از دغدغه های دانشجویان معماری است این امر در دوره ارشد معماری نیاز به دقت خاصی است در همین راستا وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما دوستان رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی را تهیه کرده و به شرح زیر ارائه می نماید.

فهرست مطالب رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی

 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
 • فصل سوم: نمونه ها و مصادیق
 • فصل چهارم: اقلیم و معرفی سایت پروژه
 • فصل پنجم: ضوابط و مقررات
 • فصل ششم : مبانی کالبدی طرح

نقد و بررسی : دانلود رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی(کارشناسی ارشد)

جمع آوری مطالب و مطالعات اولیه در طراحی معماری تز ها و پایان نامه های معماری در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری یکی از دغدغه های دانشجویان معماری است این امر در دوره ارشد معماری نیاز به دقت خاصی است در همین راستا وبسایت و فروشگاه معماری نوین آرچ برای شما دوستان رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی را تهیه کرده و به شرح زیر ارائه می نماید.

خلاصه ای از رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی

۱-۱- پرسش اصلی

در دهه‌های اخیر در ایران بدلیل نامشخص بودن هدف‌های کلی، طراحی‌های معماری به سمت نوعی بحران هویتی کشیده شده‌اند، که نه تنها معماری گذشته خود را حفظ نکرده‌اند، بلکه با استفاده نابجا از الگوهای غربی نوعی ازمعماری التقاطی و مبهم را ایجادکرده‌اند حال سوالی که مطرح است این است: الگوهای فرهنگی-اجتماعی در یک جامعه چگونه در روند تولید الگوهای معماری خاص آن جامعه تاثیر میگذارد ؟

۱-۲- بیان مسأله

فرهنگ و روابط اجتماعی رایج در یک جامعه ، معماری آن جامعه را متاثر میسازد. بعبارت دیگر شاید بتوان گفت ارزشهای اجتماعی و فرهنگی هر جامعه در معماری آن جامعه مستتر است و فارغ از مباحث محیطی، در ساخت وساز معماری اثر مطلوب داشته و آن را برای بسترش خاص تر میکند.  همچنین در بحث ماندگاری فضا نیز این عامل نقش مستقیم دارد. محدوده این تحقیق نیز در واقع همین محدوده ی مشترک بین معماری (فضا) و جامعه است و اساس بر گزینه های همسان در تعامل میان فضا و جامعه است . در این پژوهش فضای معماری بعنوان ظرفی برای روابط اجتماعی (جامعه) است و گروه های مختلف اجتماعی با عقاید و اندیشه های خود و بی آنکه متوجه باشند، به شکل گیری و پایداری آن کمک میکنند. تمرکز بر این مسئله و استخراج فاکتورهای مثبتی که میتوانند منجر به شکل گیری معماری درخور و فضای پایدار (به لحاظ اجتماعی-فرهنگی) شوند موضوع اصلی در نگارش این رساله است.

۱-۳- سوابق مربوط به پیشینه نظری و عملی

الف) مباحث تئوری

معماری پایدار دوبخش کالبدی (فیزیکی) و غیر کالبدی (اجتماعی) را در بر میگرد، از این دو بخش ، عمده پژوهشهای صورت گرفته در بخش کالبدی یا فیزیکی است که با موضوعاتی در خصوص معماری سبز منتشر شده اند.اما در مورد پایداری اجتماعی وبطور کلی تعامل  اجتماعی مطالعات رفتاری و جامعه شناختی در معماری ، بیشتر پژوهشها در حوزه ی کلان (شهری) است و در حوزه معماری کمتر به آن پرداخته شده است. با این حال در یک نگاه به گذشته شاید بتوان ریشه مطالعات اجتماعی در معماری را در نوشته های «آموس راپاپورت» ، «پل الیور» در حدود سی سال پیش و همچنین بررسی های روانشناسانه «رابرت گیفورد» جستجو کرد.

۱-۴- اهداف تحقیق

اهداف علمی:

 1.  دست یابی به پارامترهای مثبت و موثر اجتماعی-فرهنگی در معماری شهر تبریز
 2. حصول راهکارهایی در راستای انعکاس روابط اجتماعی و فرهنگ ، در معماری
 3. تولید و تعریف دستورالعملهایی برای طراحی معماری

اهداف کاربردی:

 • طراحی معماری یک مجموعه ی عمومی (تالار شهر تبریز) که در تعامل با روابط اجتماعی باشد و اثر بخشی مثبتی براین روابط داشته باشد و درکل با اصول پایداری اجتماعی استخراج شده، همخوانی داشته باشد.

فهرست مطالب رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی

فصل اول رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی: کلیات تحقیق

 • ۱-۲- بیان مسأله
 • ۱-۳- سوابق مربوط به پیشینه نظری و عملی
 • ۱-۴- اهداف تحقیق
 • ۱-۵- فرضیه‌های تحقیق
 • ۱-۶- متغیرهای تحقیق
 • ۱-۷- جامعه آماری
 • ۱-۸- ابزارهای اندازه‌گیری و روش نمونه‌گیری
 • ۱-۹- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟
 • ۱-۱۰- روش تحقیق
 • ۱-۱۱- روش گرد‌آوری اطلاعات
 • ۱-۱۲- ابزار گرد‌آوری اطلاعات
 • ۱-۱۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل دوم رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی: مبانی نظری تحقیق

 • ۲-۱- مقدمه
 • ۲-۲- تمدن و فرهنگ.
 • ۲-۳- جامعه مدنی
 • ۲-۳-۱-  مفهوم جامعه مدنی
 • ۲-۳-۲- شهر در جامعه مدنی
 • ۲-۴- تعریف شهر
 • ۲-۵- فضا های شهری
 • ۲-۵-۱- فضاهای عمومی شهر
 • ۲-۵-۲- فضاهای خصوصی شهر
 • ۲-۵-۳- فضا های نیمه خصوصی یا نیمه عمومی
 • ۲-۶- حکام محلی و رابطه آنها
 • ۲-۶-۱- شهرداری ها.
 • ۲-۶-۲- شوراها
 • ۲-۷- هویت شهری
 • ۲-۸- تعریف کنش یا تعامل اجتماعی
 • ۲-۸-۱-  فاكتورهاي مؤثر بر تعاملات اجتماعي
 • ۲-۹- تالار شهر.
 • ۲-۱۰- تالار شهر تبلور جامعه مدنی
 • ۲-۱۱- پیشینه شورا در ایران و جهان
 • ۲-۱۲- تالار شهر در ایران.
 • ۲-۱۳- اهداف طراحی مجموعه تالار شهر
 • ۲-۱۴- انواع گرد همایی
 • ۲-۱۴-۱- برخورد یا دیدار
 • ۲-۱۴-۲-جلسه.
 • ۲-۱۴-۳- کنفرانس
 • ۲-۱۴-۴- کنوانسیون
 • ۲-۱۴-۵- کنگره
 • ۲-۱۴-۶- سمینار
 • ۲-۱۴-۷- سمپوزیوم
 • ۲-۱۴-۸- فوزیوم یا مجمع
 • ۲-۱۴-۹- مناظره
 • ۲-۱۴-۱۰- درس و سخنرانی
 • ۲-۱۴-۱۱- انستیتو
 • ۲-۱۵- انواع مراکز اجتماعی.
 • ۲-۱۵-۱- اتاق جلسه.
 • ۲-۱۵-۲- تالار اجتماعات.
 • ۲-۱۵-۳- مراکز بزرگ گردهمایی.

فصل سوم رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی: نمونه ها و مصادیق

 • ۳-۱- نمونه های خارجی
 • ۳-۱-۱- تالار شهر پاریس
 • ۳-۱-۲- تالار شهر مونترال
 • ۳-۱-۳- تالار شهر شیکاگو
 • ۳-۱-۴- تالار شهر لندن
 • ۳-۲- نمونه های داخلی
 • ۳-۲-۱- تالار شهر کرمانشاه
 • ۳-۲-۲- مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
 • ۳-۳-۳- تالار وحدت تهران

فصل چهارم رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی: اقلیم و معرفی سایت پروژه

 • ۴-۱- بررسي وضعيت جغرافيايي
 • ۴-۲- مساعدتهاي جغرافيايي موقعيت نسبی
 • ۴-۳- محدوديت ها و تهديدات جغرافيايي موقعيت نسبي
 • ۴-۴- ویژگی‌های اقلیمی منطقه
 • ۴-۵- ویژگی‌های دمایی
 • ۴-۶- بررسی ویژگی‌های بارش
 • ۴-۷- رطوبت نسبی
 • ۴-۸- تابش و ساعات آفتابی
 • ۴-۹- زاویه تابش
 • ۴-۱۰- وزش باد
 • ۴-۱۱- جهت گیری ساختمان.
 • ۴-۱۲- تاثیر وزش باد در جهت گیری ساختمان
 • ۴-۱۳- تاثیر تابش آفتاب در جهت گیری ساختمان

فصل پنجم رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی: ضوابط و مقررات

 • ۵-۱- ضوابط و استاندارد‌ها
 • ۵-  ۱-۱- استانداردهاي فرد پياده
 • ۵-۱-۲- استانداردهای فضاهای اداری
 • ۵-۱-۲-۱- اصول طراحی و مبلمان فضاهای اداری
 • ۵-۱-۲-۲- مبانی محاسبات سطوح زیر بنا
 • ۵-۱-۲-۳- تکنولوژی در ادارات.
 • ۵-۱-۲-۴- آکوستیک در بخش اداری
 • ۵-۱-۳-  کتابخانه
 • ۵-۱-۴- جمع بندی مسائل مطرح در طراحی ساختمانهای اداری
 • ۵-۱-۵- استانداردهای تالار
 • ۵-۱-۶- مشخصات راهروهاي داخل سالن‏ها
 • ۵-۱-۷- سالن چند منظوره
 • ۵-۱-۸- اتاق پروژكسيون
 • ۵-۱-۹- آمفي تئاتر در فضاي باز
 • ۵-۱-۱۰استانداردهای موزه
 • ۵-۱-۱۱- استانداردهای فضاهای خدماتی
 • ۵-۱-۱۲- استانداردهای پارکینگ عمومی
 • ۵-۱-۱۲-۱- عرض‌هاي پيشنهادي براي راهروهاي اصلي پاركينگ‌هاي عمومي
 • ۵-۲- برنامه فیزیکی

فصل ششم رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی : مبانی کالبدی طرح

 • ۶-۱- تجزیه و تحلیل سایت
 • ۶-۲- پلان ها
 • ۶-۳- تصاویر سه بعدی
 • منابع

پیشنهاد ویژه:

شما می توانید برای سفارش پایان نامه و پروپوزال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به وبسایت معماری ارشد کار مراجعه نمایید.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دانلود رساله کامل طراحی تالار شهر با رویکرد تعامل اجتماعی(کارشناسی ارشد)”