پروژه کامل هنرستان معماری

  • دانلود پروژه طراحی هنرستان

    دانلود پروژه طراحی هنرستان

    55,000 تومان
    پروژه طراحی هنرستان ازدو ساختمان مجزا تشکیل شده است که ساختمان شماره ۱ مربوط به بخش آموزشی و هنری و ساختمان شماره ۲  مربوط به بخش اداری می باشد و این دو ساختمان یک هنرستان را تشکیل میدهد و طراح توانستند با استفاده از المان ها در ساختمان  هردو را…
نمایش در هر صفحه :