پروژه مجموعه ورزشی

  • دانلود پروژه کامل طراحی سالن ورزشی

    25,000 تومان
    پروژه کامل طراحی سالن ورزشی دارای تمامی مدارک فنی و رندرهای باکیفیت می باشد.در این پروژه همه مواردی که مربوط به یک سالن ورزشی کامل است، رعایت شده است. به گونه ای که ریزفضاهای موجود کامل واستاندارد در نظرگرفته شده اند. پروژه کامل طراحی سالن ورزشی در درس طراحی معماری4 ارائه می…
نمایش در هر صفحه :