آرشیو ماهانه: ژانویه 2020

سنگاج قیمت آجر قزاقی

آجر قزاقی یا آجر نمای سنتی چیست ؟

آجر قزاقی چیست ؟ شاید برای شما جالب باشد بدانید چرا نام این محصول ساختمانی به نام قومی روسی انتخاب شده است. پیشینه استفاده از آجر قزاقی در نمای ساختمان به زمان قبل از دوره ساسانیان بر می گردد. در اوایل ...
0