گرمابه

پاورپوینت گرمابه دارایه۱۱۴ اسلاید

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

موارد قابل بحث درپاورپوینت گرمابه

1واژه شناسي 2تاريخچه 3تاثيراقليم 4موقعيت 5شرح فضاها 6حرارت 7سوخت-گربه رو 8روشنايي 9تهويه 10نحوه ي آبرساني و دفع فاضلاب

11مصالح 12تزئينات 13مراسم اجتماعي 14شرع و حمام 15حمام هاي خصوصي و خانگي 16حمام چهار فصل اراك 17حمام وكيل شيراز 18حمام ها ي صخره اي آذربايجان

19جواب

خلاصه ای از مطالب در پاورپوینت گرمابه

حمام : محلي كه درون آن استحمام مي كنند ، گرمابه ، بدن خود را در معرض اشعه ي آفتاب قرار دادن ،

گرمابه : گرم + آبه ، ساختمان گرم

استحمام : به گرمابه رفتن

استسقاء : آب خواستن

گرمخانه : خانه اي كه در زمستان براي سكونت سازند، محلي كه براي پرورش انواع گل و گياه در آفتاب سازند و سقف آنرا از شيشه كنند، حجره اي كه داروسازان داروها را در آن خشك مي كنند ، جايي از حمام كه زير آن خالي است و درونش آتش افروزند.پاورپوینت گرمابه

پلان

قیمت : 3,900 تومان