بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان
بیمارستان

پروژه کامل طرح۴بیمارستان (تمامیه مدارک فنی-رندرهایه قوی-پوستر-کدسه بعدی)

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

سلام به همه دوسداران نوین ارچ پروژه ای که برایه شما خوبان اماده کرده ایم پروژه کامل طرح۴ بیمارستان است که تمامیه مدارکی که لازمه یک پروژه است را داراست. معمار طرح توانسته است که با استفاده از احجام ساده مانند مکعب مستطیل هایه در هم امیخته که هرکدام اندازه مشخض خود را دارند شکلی ساده اما کاربردی را ایجاد کند. مهم ترین چیز در یک بیمارستان سیرکولاسیون داخلی وخارجی ان میباشد. این راه هایه ارتباطی هستند که افراد را به بخش های مور نظر متصل میکنند.در این پروژه سعی شده است که تمامیه موارد فنی رعایت شود که هنرجو به راحتی طرح خود را اراییه بدهد

پروژه کامل طرح۴بیمارستان شامل:

  • تمامیه مدارک فنی(نقشه کل طبقات+برش+نما+سایت پلان)
  • رندهایه فوقالعاده قوی با(v-ray)
  • پوستر(شیت)
  • طرحی سایت پلان ( مکث+کد)

نقشه ها

قیمت : 39,000 تومان