رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

 رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی

 رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی عنوان پست امروز فروشگاه معماری وب سایت نوین آرچ می باشد  رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی در 140 صفحه و در 7 فصل درقالب فایل word گردآوری شده است این رساله تمامی مطالعات مربوط به فرهنگسرا را دارا میباشد شما می توانید پروژه مربوط به رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی را از همین وب سایت در یافت نمایید

سرفصل های رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی به شرح زیر می باشد.

 • فصل اول مقدمه
 • فصل دوم اشنایی بااوقات فراغت
 • فصل سوم نمونه های داخلی
 • فصل چهارم اقلیم
 • فصل پنجم ضوابط و استاندارهای طراحی
 • فصل ششم تحلیل سایت
 • فصل هفتم مدارک پروژه

قیمت : 25,000 تومان 19,900 تومان

توضیحات کامل

 رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی

 رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی عنوان پست امروز فروشگاه معماری وب سایت نوین آرچ می باشد  رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی در ۱۴۰ صفحه و در ۷ فصل درقالب فایل word گردآوری شده است این رساله تمامی مطالعات مربوط به فرهنگسرا را دارا میباشد شما می توانید پروژه مربوط به رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی را از همین وب سایت در یافت نمایید

سرفصل های رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی به شرح زیر می باشد.

 • فصل اول مقدمه
 • فصل دوم اشنایی بااوقات فراغت
 • فصل سوم نمونه های داخلی
 • فصل چهارم اقلیم
 • فصل پنجم ضوابط و استاندارهای طراحی
 • فصل ششم تحلیل سایت
 • فصل هفتم مدارک پروژه

فصل اول رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی

 • ۱-مقدمه            ۱
 • ۲-دلیل انتخاب موضوع

فصل دوم رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی

 • ۱-اشنایی بااوقات فراغت          ۷
 • ۲-اشنایی با فرهنگسرا           ۱۶

فصل سوم رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی

 • ۱-نمونه های داخلی         ۲۴
 • ۲-نمونه های خارجی          ۴۹

فصل چهارم رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی

 • اقلیم       ۷۹

فصل پنجم رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی

 • ضوابط و استاندارهای طراحی     ۱۰۶

فصل ششم رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی

 • ۱-تحلیل سایت     ۱۲۷
 • ۲-برنامه فیزیکی       ۱۲۸
 • منابع    ۱۳۳

فصل هفتم رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی

 • مدارک پروژه      ۱۳۵

مقدمه

با پیشرفت تمدن مفهوم فرهنگ و تربیت گسترش می یابد، هر نسلی تحت تاثیر تربیت نسل قبل قرار می گیرد و جایگزین او می شود. به تدریج نسل جدید آموخته های نسل قبل را تکمیل کرده وبه آیندگان می سپارد. اما آنچه که این نسلها را به یکدیگر پیوند می دهد، فرهنگ و آداب و رسوم آنها است. فرهنگی که پشتوانه آن گذشتگان و حافظ آن آیندگان هستند. بنابراین لزوم پرورش صحیح و همه جانبه جوانان، و کودکان به عنوان عوامل پیشرفت جامعه ضروری است. مفهوم تربیت آماده ساختن فرد است به نوعی که نسبت به محیط سازگاری یابد و بتواند در آن دخل وتصرف کند این امر باید از سنین کودکی آغاز شود والبته هیچگاه متوقف نشود. چون کودکان  و نوجوانان دوران بحرانی و مهمی را پشت سر می گذراند.

دلیل انتخاب موضوع

سیاست فرهنگی نظام اسلامی نیز درخصوص اوقات فراغت بر مبنای زمینه سازی جهت گذران مطلوب، مفید و سازنده آن و هدایت فکری و عملی و بارورسازی اوقات زندگی است. لذا فراغت در نظام ارزشی اسلام جنبه فرهنگی و دینی داشته و از صورت تفریح و سرگرمی صرف خارج است. زمان فراغت، زمان رشد و شکوفایی استعدادها، تقویت روحیه، مشارکت فعال فرهنگی و اجتماعی و زمان خودسازی در عین کسب نشاط پایدار، شادابی، طراوت و کارایی و رفع خستگی فکری و روانی در زندگی فردی و جمعی است. لذا ضروری است تا جوامع آگاه با اجرای سیاستهای مناسب و سنجیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایجاد تسهیلات و خدمات، فراهم کردن فضاها و محیط های مناسب فرهنگی و ورزشی، اتخاذ روشهای تشویق آمیز و … ، از هدر رفتن اوقات فراغت جلوگیری کرده و به باروری آن کمک نمایند و از این راه بر غنای علمی و فرهنگی جامعه بیفزایند.

بررسی اصطلاح اوقات فراغت

تحولات مفهوم اوقات فراغت در دو دوره صنعتی شدن و گسترش سرمایه داری در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم و تحولات بعد از دهه ۱۹۸۰ آنطور که در نظریات جامعه شناسان و بررسیهای جامعه شناسی اوقات فراغت منعکس شده است. تحولاتی که در ساخت اقتصادی و بازار کار در این دو دوره رخ داد ماهیت اوقات فراغت را دگرگون کرد. رشد صنعتی شدن بر پایه نظام سرمایه داری نگرش به اوقات فراغت را از آنچه در دوره کهن و جامعه ماقبل سرمایه داری با آن مواجه بوده تغییر داد. رشد جنبش کارگری و بالا گرفتن عرصه ستیز اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و تحول در مدیریت علمی واحدهای صنعتی در جهت ظهور مفهوم جدیدی از اوقات فراغت بود که به کلی متفاوت از تعریف آن در دوره باستان است.

اشنایی با فرهنگسرا

در دوران جوانی که‌ لطافت‌ احساس‌، ظرافت‌ عاطفه‌، رقت‌ قلب‌، طغیان‌ غریزه‌ و نوزایی‌ اندیشه‌ به‌ اوج‌می‌رسد، فرد آماده‌ ورود مسؤولانه‌ به‌ عرصه‌های‌ زندگی‌ اجتماعی‌می‌گردد. از این‌ رو، ضروری‌ است‌ که‌ از هدف‌ و برنامه‌ای‌ معین‌، دانش‌ وبصیرتی‌ ژرف‌ و ایمان‌ و اراده‌ای‌ استوار برخوردار باشد.جامعه‌ ایران‌ که‌حدود ۲۳ درصد آن‌ را جوانان‌ ۱۵ تا ۲۵ ساله‌ تشکیل‌ می‌دهند، دارای‌حجم‌ عظیمی‌ از نیروی‌ انسانی‌ متراکم‌ است‌ که‌ اگر تدابیر لازم‌ برای‌تخلیه‌ و مصرف‌ بهینه‌ از این‌ انرژی‌ اتخاذ نگردد و مسیرهایی‌ برای‌هدایت‌ آن‌ ایجاد نشود، پیامدهای منفی‌ وپرهزینه‌ای‌دربرخواهدداشت‌.درصد بیکاری‌ در گروه‌ سنی‌ جوانان‌ بیشتر از سنین‌دیگر است‌; به‌ طوری‌ که‌ از هر پنج‌ جوان‌ یک‌ نفر بیکار است‌. بدیهی‌است‌ که‌ محرومیت‌ از شغل‌ مولد موجب‌ گرایش‌ به‌ انحرافات‌ اجتماعی‌و بزهکاری‌ها، بالا رفتن‌ سن‌ ازدواج‌ و موجد ناهنجاری‌های‌ اخلاقی‌خواهد شد.

فرهنگسرا در اروپا

با شروع دوره ی رنسانس در اروپا ، نمایش دوباره مطرح شدواهمیت یافت.پس از این دوره ، نحوه ی گسترش وتحولات نمایش دراروپا انسجام ویکدستی نداردودر هر کشوری ،با توجه به شرایط اجتماعی واقتصادی ،متفاوت است.درنیمه ی دوم قرن شانزدهم ،اولین مراکزفرهنگی تحت عنوان تماشاخانه های دائمی در انگلستان دوباره به مثابه ی یک گونه ی ساختمانی وارد شده به عرصه ی معماری ساخته شدند.در طول قرن های هفدهم وهجدهم ، تعدادسالنهای تماشاخانه در اروپا افزایش یافت وبه تدریج توجه جامعه به اپرا معطوف شد.درحقیقت،اپرا محصول تلاقی نمایشهای مذهبی قرون وسطی ونمایشهای تفریحی میدانهای شهری بود.معمولاً ایتالیا را خواستگاه اپرا می دانند وشهر ونیز را گهواره ی آن.اپراهای اولیه در ونیز ودرمیدان های عمومی شهر برگزارمی شد که به تدریج به داخل ساختمان کشیده شد.

پیشینه ی مراکز فرهنگی در ایران

اگر بخواهیم به طور کلی به موضوع فرهنگ ایران نگرشی داشته باشیم، شاید بتوان نخستین مساجد ،حسینیه ها ومیدان ها را به عنوان فرهنگسرا وفرهنگستان های اولیه نامید.مراکزمحله وفضاهای مذهبی خود به عنوان مکانی درجهت رشد وتوسعه ی مذهب وفرهنگ ، نقش موثرتری داشته اند.در این خصوص احداث ساختمان تکیه ی دولت که به دستورناصرالدین شاه درسمت جنوب تالار الماس در سال۱۲۸۵ ه-ق آغاز شد را می توان اولین بنای مذهبی وبه نوعی فرهنگی در ایران است که تحت تاثیر آمفی تئاترهای فرنگی بنیان نهاده شد.قرارداشتن غرفه های خواص جهت تماشای مراسم در اطراف صحنه وشکل مدور گونه ی تکیه ی دولت، در معماری سنتی ایران سابقه نداشته و این نوع طراحی به سالن های اجرای نمایش واپرا در فرانسه نظیر سالن اپرای پلیتر وسالن خانه ی اپرای پاریس شباهت زیادی دارد.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ رساله کارشناسی فرهنگسرای جوان اسلامی ایرانی”