استادیوم

  • دانلود پروژه کامل سالن ورزشی

    23,000 تومان
    پروژه کامل سالن ورزشی دارای تمامی مدارک فنی و رندرهای باکیفبت میباشد.در این پروژه همه مواردی که مربوط به یک سالن ورزشی کامل است،رعایت شده است. به گونه ای که ریزفضاهای موجود کامل واستاندارد در نظرگرفته شده اند.پروژه کامل سالن ورزشی در درس طراحی معماری۴ رائه میشود شما میتوانید پروژه معماری…
نمایش در هر صفحه :